ویرایش محتوا

اجرا

گروه مشاوران مدیریت منابع انسانی

رایان راهبرد چابک (RRC)

با کمک کارشناسان آموزش دیده در دوره های تخصصی داخل و خارج کشور در حوزه های مختلف منابع انسانی، آماده اجرای پروژه های بهبود منابع انسانی در شرکتهایی است که به کارکنان به عنوان سرمایه اساسی سازمان می نگرند.

اجرای منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، برونسپاری، اجرا )

خدمات برون سپاری پروژه های مدیریت منابع انسانی به شرح ذیل از این دسته فعالیتها می باشد که هم اکنون در شرکتهای در کلاس بین المللی در حال اجرا می باشد. برخی از این خدمات که شامل مشاوره و اجرا است، در لیست ذیل ذکر شده است که با کلیک روی هر عنوان توضیحات مربوطه قابل دانلود کردن است:

لیست کلی خدمات

لیست دوره های آموزشی حرفه ای مدیریت منابع انسانی

مأموریت

چشم انداز و ارزشها

خدمات آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی به روش هِی و ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش هِی

خدمات استقرار سیستم جبران خدمت و مزایا و سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی سازمانها

خدمات پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد

و خدمات متنوع دیگر تخصصی مدیریت منابع انسانی نظیر طراحی و استقرار سیستمهای کارراهه شغلی، جانشین پروری، برنامه ریزی آموزش و توسعه، جذب و استخدام و … بنا به نیاز سازمانها

اجرای منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، برونسپاری، اجرا )

شناسنامه شغلی در لینکدین

اجرای منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، برونسپاری، اجرا )

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

شناسنامه شغلی

بازطراحی واحد منابع انسانی

مزایای مشوق جذب کارکنان

۹ نشانه فرهنگ کاری سمی

محاسبه ROI در آموزش

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

ابزار خط زندگی (Life­line)

گامهای اصلاح جبران خدمت

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

ملاحظات استفاده از یک شیوه منابع انسانی به عنوان یک راهکار عمومی

چارچوب ۱۰-۲۰-۷۰

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است