ویرایش محتوا

اطلاعات و شهریه دوره های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد

آموزش منابع انسانی کارگاهی تخصصی جهانی

با خوشحالی از علاقه مندی شما برای شرکت در دوره های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد، اطلاعات ساعات برگزاری دوره ها و مدت و شهریه ی آنها در حال حاضر به شرح زیر معرفی می شود:

 

عنوان دوره: آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Business Partner

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره آموزش منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی بر اساس متد هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این کارگاه منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: ارزیابی مشاغل بر اساس متد هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای کارگاه ارزیابی مشاغل و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی با روش هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره کارگاهی جبران خدمت و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

مدت دوره آموزشی: ۱۰ ساعت؛ یک روز و نیم

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزشی مزبور و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: برنامه ریزی و مدیریت کارراهه شغلی برای استعدادها

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزش منابع انسانی با محتوای کارراهه و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: سنجش اثربخشی کارکنان با مدل هی گروپ (تعهد و تعلق و توانمندسازی)

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره ی تخصصی برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: مدیریت منابع انسانی پایه با رویکردهای نوین جهانی (مدل یکپارچه)

مدت دوره آموزشی: ۴۸ ساعت؛ هفته ای سه ساعت

شهریه دوره برای یک نفر: ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل شش میلیون و نهصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره ی تخصصی برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

عنوان دوره: تجزیه و تحلیل و نیازسنجی آموزش مشاغل به روش دیکوم (DACUM)

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزش دیکوم و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات و محتوای دوره سنجش اثربخشی با مدل کرک پاتریک

 

عنوان دوره: سنجش کیفیت خدمات با مدل سروکوال (Serv — Quall)

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات و محتوای دوره سنجش کیفیت خدمات با مدل سروکوال

 

عنوان دوره: سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

مدت دوره آموزشی: ۱۰ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات دوره سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

 

عنوان دوره: جذب، استخدام و اکتساب استعدادها از بازار کار (Talent Acquisition)

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات دوره جذب و اکتساب استعدادها از بازار کار

 

عنوان دوره: مذاکره با کارکنان و روابط کار گر کارفرما

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره آموزش منابع انسانی که برای کارشناسان روابط کار سازمان ها مناسب است و تاریخ دقیق برگزاری

 

تقویم آموزش منابع انسانی و برنامه کارگاه ها و دوره کاربردی مدیریت به صورت آنلاین و مجازی
تقویم آموزشی و برنامه آموزش منابع انسانی و کارگاه های هی گروپ دیکوم کرک پاتریک سروکوال مرسر ۱۴۰۳ شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد

توضیحات تکمیلی:

شایان ذکر است که برای متقاضیانی که از سوی شرکت ها معرفی می شوند، صورت حساب رسمی صادر می شود و طبق قوانین کشور مبلغ ۹% به عنوان هزینه ی مالیات بر ارزش افزوده به آن افزوده می شود.

بدیهی است گواهینامه ثبت نام در ارزش افزوده رایان راهبرد نیز به شرکت های متقاضی ارسال می شود.

برای شرکت ها و سازمان هایی که درخواست برگزاری دوره به صورت اختصاصی دارند، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است.

برای متقاضیانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند، تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. برای آگاهی از این شرایط به لینک شرایط تخفیف وارد شده، با شرکت تماس بگیرید.

شرکت مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد، علاوه بر دوره های فوق، دوره های آموزشی و کارگاه های دیگری نیز برگزار می کند که جهت قرار گرفتن در لیست اطلاع رسانی و آگاهی از عناوین و محتوای آنها دعوت می شود به شماره واتساپ شرکت (۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱) پیام ارسال نمایید.

تمامی دوره های آموزشی طبق تقویم هر فصل به صورت وبینار برگزار می شوند. دوره های اختصاصی برای سازمان ها قابلیت برنامه ریزی حضوری نیز دارند.

شایان ذکر است که دوره های رایان راهبرد، کاربردی بوده و اساتید با تجربه در اجرای هر سیستم و مدل، تدریس و برگزاری کارگاه را بر عهده دارند.

به شرکت کنندگانی که در دوره ها فعال بوده، در آزمون ها موفق بوده و کار عملی متناسب با دوره را اجرا نموده باشند، گواهینامه حضور در دوره به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد و لینک آن در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

دوره ها آنلاین هستند و به هیچ عنوان ضبط نمی شوند. شرکت کنندگان نیز متعهد می شوند که محتوایی که در اختیارشان قرار می گیرد (پرینت، فایل، صوت و تصویر) را تکثیر یا منتشر نکنند.

برشی از دوره های آنلاین برگزار شده:

 

شایان ذکر است که هر اکانت برای شرکت در دوره های آنلاین تنها برای یک نفر ساخته می شود و در صورت استفاده غیرمجاز بیش از یک نفر، آن اکانت حذف خواهد شد.

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است