بهبود جانشینی به جای برنامه ریزی جانشینی

اغلب، برنامه ریزی جانشین پروری تلاش می کند که بر روی فرآیند تمرکز کند: فعالیتهایی نظیر فرمها، نمودارها و چک لیستها. همه اینها در جانشین پروری مهم هستند، ولی به خاطر داشته باشید که اینها تنها پیش نیازهایی برای آنچه که واقعاً برنامه ریزی جانشین پروری خوانده می شود، است؛ چیزهایی نظیر توسعه و بهبود. برنامه ها را تهیه کرده و در جهت اجرای آنها کوشا باشید. به هر کدام از افرادی که جانشین کسی خواهند بود، فرصتهای بهبود و تجربیاتی که نیاز دارند، اعطا کنید. حتی تنها در حد فرصتها توقف نکرده و باقی نمانید. مطمئن شوید که پشتیبانی مناسبی هم از قبیل آموزش بیرون از مجموعه، مربی و پیشکسوت را مهیا نموده اید. مطمئن شوید که جانشین شونده، در حال کسب مهارتهای لازم برای جانشینی در نقش جدید است.

Succession Development Instead of Succession Planning

Too often suc­ces­sion plan­ning efforts focus too much on the process: the pre­sen­ta­tions, forms, charts, and check­lists. These are all impor­tant, but remem­ber that they are only pre­cur­sors to what suc­ces­sion plan­ning is real­ly about: devel­op­ment. Put the plans in place and then exe­cute them dili­gent­ly. Get each suc­ces­sor the devel­op­ment oppor­tu­ni­ties and expe­ri­ences that he or she needs. Don’t stop at oppor­tu­ni­ties either. Be sure to pro­vide the right sup­port — exter­nal train­ing, a men­tor, or a
coach — to be sure the suc­ces­sor is acquir­ing the skills to suc­ceed in the new role.

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top