همراهی در اجرا و برونسپاری پروژه های منابع انسانی

توانمندسازی

خدمات مشاوره منابع انسانی در رایان راهبرد (با رویکرد آموزش، درونی سازی و توانمند سازی منابع انسانی در پروژه های برونسپاری شده)

خدمات رایان راهبرد در زمینه بهبود سیستم های مدیریت منابع انسانی متمرکز شده است و این بهبود از طریق تقویت دانش و مهارت و خلاقیت انجام می شود. 

 پروژه های مشاوره منابع انسانی برای بهبود به طور معمول شامل موارد زیر می شود:

– بازآرایی چارت سازمانی

– تحلیل مشاغل و تهیه ی شناسنامه شغلی

– ارزیابی مشاغل

– طراحی نظام مزد

– سیستم مدیریت عملکرد

– به روزرسانی رویکرد و روش های مدیریت منابع انسانی از طریق نگرش رهبران سازمان و اعضای هیأت مدیره

– سیستم های کارراهه شغلی و جانشین پروری است. 

بدین ترتیب سازمان ها همراه با آغاز و پیشرفت پروژه های بهبود منابع انسانی، توانا به انجام و ادامه ی برنامه ها و تقویت سیستم مدیریت استعدادها خواهند شد.

برونسپاری و خدمات مشاوره منابع انسانی
برونسپاری و خدمات مشاوره منابع انسانی (آموزش منابع انسانی و مشاوره مدیریت منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا )

شیوه ی ارائه ی خدمات مشاوره منابع انسانی در رایان راهبرد:

به منظور دستیابی تغییرات پایدار در سازمان، تمامی پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی در رایان راهبرد از طریق آموزش کلید می خورند تا اطمینان حاصل شود که خدمات گیرندگان به میزان کفایت از مدل ها و شیوه های مورد استفاده آگاهند و با این وصف تصمیم جدی به اجرا گرفته اند. 

انتقال دانش مبنای فعالیت ما است و هیچ پیشنهاد خدمتی برای سازمان هایی که مدل های مورد استفاده از جمله هی گروپ را نیاموخته اند، ارائه نمی شود. بدین ترتیب هیچ فوت کوزه گری وجود نخواهد داشت و آنچه می ماند، تبحر ناشی از تجربیات متنوع است.

دوره های کارگاهی آموزش شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک. شامل آنالیز شغل، تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ. ارزیابی شغل، جبران خدمات و مزایا ، آموزش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی. کارراهه شغلی، جانشین پروری، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها. تهیه چارت سازمانی و سایر دوره های منابع انسانی می باشد. دوره ها به در خواست شرکتها در محل شرکت مورد نظر. و یا به صورت فصلی در شرکت رایان راهبرد چابک به صورت کارگاهی و با ظرفیت محدود برگزار می گردد. 

مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد، با کمک متخصصان با سابقه و آموزش دیده در دوره های تخصصی داخل و خارج کشور، سازمان ها را در سفر بهبود منابع انسانی و برونسپاری ها همراهی می کند.
این خدمات که به صورت آموزش و توانمندسازی، مشاوره و اجرای پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی ارائه می شوند، مورد استقبال شرکتهای موفق کشور قرار گرفته است.

در مواردی که سازمان در مراحل تصمیم گیری در مورد پروژه های بهبود منابع انسانی و یا اولویت بندی آنهاست، مشاوره های کوتاه نیز قابل برنامه ریزی شدن هستند. این مشاوره های کوتاه با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و عمدتاً به صورت آنلاین (وبینار، تلفنی و ایمیلی ) و در مواقع حاصی به صورت حضوری انجام می شوند. در صورتی که به خدمات کوتاه مدت و آنی برای آغاز پروژه های بهبود نیاز دارید، دعوت می شود با شماره واتساپی ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ در ارتباط باشید یا با شماره ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ تماس بگیرید تا زمان مشاوره با متخصص مربوطه هماهنگ شود.

آموزش و مشاوره مدیریت منابع انسانی

لیست کلی خدمات

لیست دوره های آموزشی حرفه ای مدیریت منابع انسانی

مأموریت

چشم انداز و ارزشها

خدمات آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی به روش هِی و ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش هِی

خدمات استقرار سیستم جبران خدمت و مزایا و سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی سازمانها

خدمات پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

شناسنامه شغلی

بازطراحی واحد منابع انسانی

مزایای مشوق جذب کارکنان

۹ نشانه فرهنگ کاری سمی

محاسبه ROI در آموزش

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

ابزار خط زندگی (Lifeline)

گامهای اصلاح جبران خدمت

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

ملاحظات استفاده از یک شیوه منابع انسانی به عنوان یک راهکار عمومی

چارچوب ۱۰-۲۰-۷۰

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

برون_سپاری، منابع_انسانی : مشاوره مدیریت منابع انسانی، شرح شغل، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا، درونی_سازی، مدیریت استعدادها)

Scroll to top