ویرایش محتوا

همراهی در اجرا و برونسپاری پروژه های منابع انسانی

توانمندسازی

خدمات مشاوره منابع انسانی در رایان راهبرد (با رویکرد آموزش، درونی سازی و توانمند سازی منابع انسانی در پروژه های برونسپاری شده)

خدمات رایان راهبرد در زمینه بهبود سیستم های مدیریت منابع انسانی متمرکز شده است و این بهبود از طریق تقویت دانش و مهارت و خلاقیت انجام می شود. 

 پروژه های مشاوره منابع انسانی برای بهبود به طور معمول شامل موارد زیر می شود:

- بازآرایی چارت سازمانی

- تحلیل مشاغل و تهیه ی شناسنامه شغلی

- ارزیابی مشاغل

- طراحی نظام مزد و جبران خدمت

- سیستم مدیریت عملکرد

- به روزرسانی رویکرد و روش های مدیریت منابع انسانی از طریق نگرش رهبران سازمان و اعضای هیأت مدیره

- سیستم های کارراهه شغلی و جانشین پروری

- تهیه ی استاندارد آموزشی و برآورد اثربخشی آموزش

- سنجش اثربخشی کارکنان از طریق توانمندی و تعهد و تعلق ایشان

- مذاکره با کارگران و نمایندگان ایشان در موارد خاص و سایر زمینه های مدیریت منابع انسانی است. 

توانمندسازی سازمان ها همراه با آغاز و پیشرفت پروژه های بهبود منابع انسانی، آنها را توانا به انجام و ادامه ی برنامه ها و تقویت سیستم مدیریت استعدادها خواهد کرد.

برونسپاری و خدمات مشاوره منابع انسانی
برونسپاری و خدمات مشاوره منابع انسانی (آموزش منابع انسانی و مشاوره مدیریت منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا )

شیوه ی ارائه ی خدمات مشاوره منابع انسانی در رایان راهبرد:

به منظور دستیابی تغییرات پایدار در سازمان، تمامی پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی در رایان راهبرد از طریق آموزش کلید می خورند تا اطمینان حاصل شود که خدمات گیرندگان به میزان کفایت از مدل ها و شیوه های مورد استفاده آگاهند و با این وصف تصمیم جدی به اجرا گرفته اند. 

انتقال دانش مبنای فعالیت ما است و هیچ پیشنهاد خدمتی برای سازمان هایی که مدل های مورد استفاده از جمله هی گروپ را نیاموخته اند، ارائه نمی شود. بدین ترتیب هیچ فوت کوزه گری وجود نخواهد داشت و آنچه می ماند، تبحر ناشی از تجربیات متنوع است.

دوره های کارگاهی آموزش شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک شامل آنالیز شغل، تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ ارزیابی شغل، جبران خدمات و مزایا با مدل هی گروپ، اثربخشی کارکنان با مدل هی گروپ، آموزش مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی، برنامه ریزی کارراهه شغلی برای استعدادها، جانشین پروری، مدیریت عملکرد، آنالیز نیازهای آموزشی مشاغل با روش دیکوم، مدیریت روابط کار و مذاکرات کارگر — کارفرمایی و صدای کارکنان، تهیه چارت سازمانی و بسیاری دیگر از دوره های تخصصی و کارگاهی منابع انسانی می باشد. دوره ها به در خواست شرکت ها در محل شرکت مورد نظر و نیز به صورت فصلی در شرکت رایان راهبرد چابک به صورت کارگاهی و با ظرفیت محدود برگزار می گردد. 

مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد، با کمک متخصصان با سابقه و آموزش دیده در دوره های تخصصی داخل و خارج کشور، سازمان ها را در سفر بهبود منابع انسانی و برونسپاری ها همراهی می کند.
خدمات اجرای پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی، مورد استقبال شرکت های موفق کشور قرار گرفته است.

در مواردی که سازمان در مراحل تصمیم گیری در مورد پروژه های بهبود منابع انسانی و یا اولویت بندی آنهاست، مشاوره های کوتاه نیز قابل برنامه ریزی شدن هستند. این مشاوره های کوتاه با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و عمدتاً به صورت آنلاین (وبینار، تلفنی و ایمیلی ) و در مواقع حاصی به صورت حضوری انجام می شوند. در صورتی که به خدمات کوتاه مدت و آنی برای آغاز پروژه های بهبود نیاز دارید، دعوت می شود با شماره واتساپی ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ در ارتباط باشید یا با شماره ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ تماس بگیرید تا ضمن توضیح فرآیند، زمان مشاوره با متخصص مربوطه هماهنگ شود.

آموزش و مشاوره مدیریت منابع انسانی

لیست کلی خدمات

لیست دوره های آموزشی حرفه ای مدیریت منابع انسانی

مأموریت

چشم انداز و ارزشها

خدمات آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی به روش هِی و ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش هِی

خدمات استقرار سیستم جبران خدمت و مزایا و سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی سازمانها

خدمات پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

شناسنامه شغلی

بازطراحی واحد منابع انسانی

مزایای مشوق جذب کارکنان

۹ نشانه فرهنگ کاری سمی

محاسبه ROI در آموزش

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

ابزار خط زندگی (Life­line)

گامهای اصلاح جبران خدمت

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

ملاحظات استفاده از یک شیوه منابع انسانی به عنوان یک راهکار عمومی

چارچوب ۱۰-۲۰-۷۰

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

برون_سپاری، منابع_انسانی : مشاوره مدیریت منابع انسانی، شرح شغل، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا، درونی_سازی، مدیریت استعدادها)

 

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است