مشاوره قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی یکی از حقوق کارکنان است و همواره توصیه شده که به آن با دقت نگریسته شود. امروزه دایره امور مرتبط با تأمین اجتماعی گسترش یافته و گذشته از مسائل مرتبط با تأمین آتیه و بازنشستگی، به موارد بیکاری، از کار افتادگی جزئی و کلی، بیمه های تکمیلی و سرمایه گذاری و مشاوره در این زمینه ها نیز تسری یافته است.

این گستردگی، در دایره اجرا نیز پیچیدگی هایی از جمله مسائل مرتبط با کسورات، قراردادهای بیمه حوادث و سوانح حین کار و … به همراه داشته که این کار را با توجه به حساسیت موضوع به یک موضوع تخصصی تبدیل کرده است. 

خط مشی گذاران در حیطه های منابع انسانی به این نکته و اهمیت آن آگاهند. به همین دلیل باید تلاش کنند که سایستگذاری های مرتبط با منابع انسانی، با انطباق بر قوانین و مقررات موجود در این حیطه باشد. رایان راهبرد چابک نیز ضمن توجه به الزامات قانونی و محدودیت های ناشی از قوانین از جمله قانون تأمین اجتماعی، پیشنهادهای بهبود را در دایره ی این قوانین ارائه می دهد. در این راستا آموزش ها و مشاوره هایی را نیز برای کارفرمایان برقرار نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top