کلیپی برای نشان دادن مرز دانش و درک

دانش : “دستین” برای اینکه مرز دانش و درک (یادگیری) را نشان دهد،

دانش : در آزمایش جالبی شرکت کرد.

آزمایشی که ۶ ماه طول کشید.

سعی کرد مهارت دوچرخه سواری را از ذهنش پاک کند!

دانش :  ببیند چگونه چیزی را که می داند. (دوچرخه سواری) نمی تواند در رفتارش نشان دهد. در نهایت سعی کرد مهارت قدیمی را دوباره بیاموزد. این کلیپ ما را به فکر دوباره در مورد دانش، مهارت، نگرش می برد.

درک دانش، ، شناسنامه شغل
مرز درک و دانش

دانلود کلیپ

کلیپی برای نشان دادن مرز دانش و درک

“دستین” برای اینکه مرز دانش و درک (یادگیری) را نشان دهد. در آزمایش جالبی شرکت کرد.  آزمایشی که ۶ ماه طول کشید.  سعی کرد مهارت دوچرخه سواری را از ذهنش پاک کند. سپس ببیند چگونه چیزی را که می داند. (دوچرخه سواری) نمی تواند. در رفتارش نشان دهد. و در نهایت سعی کرد مهارت قدیمی را دوباره بیاموزد. این کلیپ ما را به فکر دوباره در مورد. مهارت، نگرش می برد.

دستین” برای اینکه مرز  و درک (یادگیری) را نشان دهد. در آزمایش جالبی شرکت کرد. آزمایشی که ۶ ماه طول کشید. سعی کرد مهارت دوچرخه سواری را از ذهنش پاک کند. سپس ببیند چگونه چیزی را که می داند. (دوچرخه سواری) نمی تواند. در رفتارش نشان دهد. و در نهایت سعی کرد مهارت قدیمی را دوباره بیاموزد. این کلیپ ما را به فکر دوباره در مورد دانش، مهارت، نگرش می برد:”دستین” برای اینکه مرز و درک (یادگیری) را نشان دهد. در آزمایش جالبی شرکت کرد. آزمایشی که ۶ ماه طول کشید. سعی کرد مهارت دوچرخه سواری را از ذهنش پاک کند. سپس ببیند چگونه چیزی را که می داند.  (دوچرخه سواری) نمی تواند. در رفتارش نشان دهد. و در نهایت سعی کرد مهارت قدیمی را دوباره بیاموزد. این کلیپ ما را به فکر دوباره.  در مورد مهارت، نگرش می برد.

آزمایشی که ۶ ماه طول کشید.

مطالب و یادداشت های مرتبط:

نمودار فراموشی و یادگیری

کلیپی برای نشان دادن مرز دانش و درک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top