توسعه به کارگیری روانه سازی (On boarding)

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد

که فعالیتهای مرتبط با روانه سازی و هنجارپذیری در بین شرکتها در حال توسعه یافتن است.

روانه سازی هنجار کارکنان جدید، هنجارپذیری در شرکتها، کارراهه شغلی، مسیر شغلی، ارتباط دادن افراد، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، شناسنامه شغل، شرح شغل، شرح وظایف، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، شرح مشاغل، مشاور منابع انسانی

بر اساس یافته های جدید تحقیقی که با حمایت رسانه سرمایه انسانی (Human Capital Media) به عنوان بازوی تحقیقاتی نشریه مدیر ارشد یادگیری (Chief Learning Officer) و SilkRoad انجام شده، نشانه هایی در خصوص توسعه برنامه های روانه سازی توسط ۴۰۰ شرکت بروز یافته که عبارتند از:

  • متوسط زمان روانه سازی: سه ماه یا بیشتر است
  • متولی سازمانی: ۴۹% واحد عملیاتی را گزارش نمودند
  • شیوه ای که بیشترین عمومیت را داشته: ارتباط دادن افراد جدیدالاستخدام با همکاران
  • یک شرکت از هر ۴ شرکت، از روانه سازی برای کمک در جهت انتقال به نقش جدید استفاده کرده اند.

روانه سازی هنجار کارکنان جدید، هنجارپذیری در شرکتها، کارراهه شغلی، مسیر شغلی، ارتباط دادن افراد، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، شناسنامه شغل، شرح شغل، شرح وظایف، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، شرح مشاغل، مشاور منابع انسانی

هنجارپذیری در شرکتها، کارراهه شغلی، مسیر شغلی، ارتباط دادن افراد، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، شناسنامه شغل، شرح شغل، شرح وظایف، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، شرح مشاغل، مشاور منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top