روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

شرکت مشاوره ای مرسر مطالعه ای در سال ۲۰۱۸ انجام داد و بر اساس یافته های حاصل از آن، موارد ذیل را به عنوان شایستگی های تأکید شده در روندهای جهانی مدیریت استعدادها، گزارش کرده است.

شایستگی های تأکید شده در روند جهانی استعدادها بر اساس گزارش مرسر:

  • سرعت تغییرات: توانایی تغییر سریع به عنوان یک شایستگی متمایز کننده کسب و کار ظهور یافته است.
  • کار با هدف: جانمایی سطح بالاتری از هدفمندی در بسته جبران خدمت (ارزشهای پیشنهاد شده به کارکنان) پتانسیلهای افراد را شکوفا کرده و انگیزه ای ایجاد می کند تا عامل تغییر شوند.
  • انعطاف پذیری همیشگی: انعطاف پذیری چیزی بیش از توانایی کار کردن در هر جایی و هر زمانی است. انعطاف پذیری شامل تفکر دوباره در مورد آنچه که باید انجام شود و حیطه انجام دادن آن و نیز اینکه توسط چه کسی انجام شود، می باشد.
  • مبنایی برای استعدادها: سازمانها در حال تبدیل شدن به مبناهایی هوشمند برای متناسب کردن مهارتهای عرضه شده با کار مورد تقاضا هستند. در عین حالی که خلاقیتهای انسانی و تلاش را حداکثر می کنند.
  • دیجیتالی شدن از دورن به بیرون: تکنولوژی برای باز کردن قفل رشد در فضایی انسانی، باید تجربه کاری انسان را بیافزاید.

در راستای این روندها، تمرکز نقش مدیران بر روی موارد ذیل خواهد بود:

الف – روشن کردن جهت و آماده سازی برای تغییر

ب – فرماندهی تغییر، پذیرفتن چیزهای جدید و مدله کردن مفهوم یادگیری در تمام طول عمر

ج – تشویق وضوح و عینیت در بازخورد دادن به منظور تشویق یادگیری برای آینده.

لینک دانلود گزارش کامل مرسر در مورد روند استعدادها

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

جنگ استعدادها و بازیگران A, B, C

افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها

جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top