HRBP* در ۲۰۲۵

گزارش مؤسسه ­ی گارتنر در مورد پیش بینی وضعیت منابع انسانی شرکت یار HRBP در سال ۲۰۲۵

رهبران منابع انسانی در مدیریت کردن تغییرات کسب و کار بر کارکنان بخش خودشان خبره شده اند؛ ولی امروزه تغییر در مقیاس فزاینده­ای در حال رخ دادن است و بدین ترتیب واکنش در برابر تغییر و پیش بینی تغییرات در داخل کسب و کار در حال تبدیل شدن به یک چالش برای کارشناسان منابع انسانی شرکت یار (HR Business Partner) است.

در حال حاضر یکی از بزرگترین پیشرانه های تغییر، دیجیتالی شدن است. اگر به دور نمایی از سال ۲۰۲۵ بنگریم، به راحتی می توان گفت که دیجیتالی شدن به طور عمده ای روی نقش شرکتیاری منابع انسانی تأثیر گذار خواهد بود؛ بنابراین باید از هم اکنون برای آن آماده شد.

یافته های اصلی تحقیق گارتنر عبارتند از:

  • دیجیتالی شدن، اولویت اول مدیران منابع انسانی و شرکتیاران منابع انسانی در سال ۲۰۱۸ است.
  • رهبران کسب و کار انتظار دارند دیجیتالی شدن عملکرد کسب و کار را بهبود داده و صرفه جویی در هزینه ها را به دنبال داشته باشد و به طور کلی وضعیت رقابتی شرکت را بهبود دهد.
  • کارکنان انتظار دارند دیجیتالی شدن تجربیات روزمره مرتبط با کار را از طریق روشهایی همچون پشتیبانی دقیق و متناسب، شفافیت و راه حلهای سریع بهبود دهد.
  • واحد منابع انسانی باید به طریقی تجربیات کارکنان را بهبود دهد که همزمان، عملکرد را نیز پیش براند.

* “منابع انسانی شرکتیار” معادل عبارت HR Business Partner است.

HRBP* در ۲۰۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top