نوکیا اشتباه نکرده بود

مدیر ارشد اجرایی (مدیر عامل) نوکیا

سخنرانیش را با گفتن اینکه ما هیچ اشتباهی انجام ندادیم ولی به طریقی ورشکست شدیم، به پایان برد. (مواجهه با تغییر)

این جمله را مدیر عامل نوکیا در حین کنفرانس خبری برای انتشار خبر اکتساب نوکیا توسط مایکروسافت بیان کرد.

مواجهه با تغییر، مدیریت تغییر، تغییر در سازمان، نوآوری، مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد، ارزیابی عملکرد، سنجش عملکرد، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی

پس از گفتن این جمله بود که همه تیم مدیریتش به صورت غمگینانه ای اشک ریختند.

نوکیا شرکتی قابل احترام بود. آنها هیچ کار اشتباهی در کسب و کارشان انجام نداده بودند؛ ولی با این حساب دنیا به سرعت در حال تغییر بود و رقبایشان به غایت قوی شده بودند.

آنها آموختن و تغییر را فراموش کرده بودند و بدین ترتیب فرصتهای موجود را برای موفق شدن از دست دادند. نه تنها فرصتها برای کسب سودهای هنگفت، بلکه شانس بقا را هم از دست دادند.

هر چند اگر بخواهید چیزهای جدیدی یاد نگیرید، کاری نکرده اید و در حقیقت کار اشتباهی نکرده اید ولی همین انجام ندادن به این معنی است که اگر تفکرات ذهنی تان نمی توانند همپای تغییرات روز رشد کنند، کنار گذاشته خواهید شد.

مواجهه با تغییر، مدیریت تغییر، تغییر در سازمان، نوآوری، مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد، ارزیابی عملکرد، سنجش عملکرد، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی

مواجهه با تغییر، مدیریت تغییر، تغییر در سازمان، نوآوری، مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد، ارزیابی عملکرد، سنجش عملکرد، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی

دوره غیر حضوری مدیریت عملکرد بر اساس یافته های شرکتهای مایکروسافت، نوکیا، ساسول و نستله، مخصوص مدیرانی که عملکرد کسب و کار برایشان درجه اول اهمیت را دارد طراحی شده است. این سبک از مدیریت عملکرد وقتی صورت می گیرد که مبنایی مناسب برای عملکرد کارکنان فراهم گردد. مبنایی که در یک شغل تحلیل شده و شناسنامه شغلی حاصل از آن می توان جستجو کرد. مدل هی گروپ در تحلیل شغل و تهیه شناسنامه شغلی، با محوریت کسب نتایج طراحی شده که همزمان می تواند خوراک کافی برای ماژولهای مختلف منابع انسانی فراهم آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top