کارراهه به مثابه صخره نوردی

اگر بخواهید یک کارراهه شغلی را از نقطه صفر شروع کنید، چه کارهایی را به عنوان پایه های اساسی در طراحی فرآیندهای این مسیر باید در نظر داشته باشید و چه عواملی ما را در پیاده سازی موفقیت آمیز این سیستم رهنمون می شوند؟

اگر چه اغلب، این سیستم را فرایندی مجزا تصور می کنند، ولی مسیر کارراهه شغلی کارکنان تنها اگر با استراتژی اساسی کسب و کار در خصوص مدیریت استعدادها همخوان و یکپارچه شود موثر خواهد بود. مسیرهای شغلی با همراستا کردن فرایندهای مدیریت استعدادها و برقراری اتصال بین نقشهای شغلی، شایستگی های مورد نظر و تجربیات کلیدی، کارکنان را به سمت دستیابی به رقابت پذیری آینده شرکت هدایت می کنند.

برای طراحی یک کارراهه شغلی از نقطه صفر، لازم است مراحل کلی زیر پیگیری شوند:

گام اول: خلق نقشه راه کارراهه

گام دوم: ساختن شناسنامه شغلی برای هر سمت

گام سوم: تعریف شایستگی های اصلی و رفتارهای مورد نظر

گام چهارم: یکپارچه کردن برنامه های آموزشی و توسعه با آن

گام پنجم: ایجاد و تعیین مسئولیتها و سطح پاسخگویی برای گروههای مختلف

به منظور استقرار موفقیت آمیز گامهای فوق لازم است که به برنامه ارتباطی و اطلاع رسانی، نحوه پشتیبانی، جلب همکاری و تاثیر اجتماعات مختلف روی آن و ارائه نمونه های موفق و نیز تجزیه و تحلیل راهبردی فرآیند و دستاوردها توجه شود.

در محیط متنوع، جهانی و تکنولوژی محور امروز، کارراهه ها دیگر تنها به عنوان حرکتهای عمودی به سمت بالای نردبان طراحی شده دیده نمی شوند. در عوض استعاره مناسب تر برای مسیر کارراهه یک فرد، دیوار صخره نوردی است که در آن می توان مستقیم صعود کرده، روی یک زاویه آن بالا رفته یا ممکن است تصمیم بگیرید مدتی بالا رفته، سپس مورب حرکت کنید تا راه جدیدی پیدا کرده و سپس ادامه دهید.

در پس زمینه کارراهه، هر یک از این دستگیره ها و جای پاها می توانند نشانگر نقشی مشخص و توسعه تجربه و یا شایستگی شغلی در طول مسیر شغلی یک فرد باشند. به همین ترتیب یک فرآیند موفق کارراهه شغلی باید چند وجهی بوده و از هر یک از گامهای چرخه مدیریت استعدادها پشتیبانی نموده و نیروی کار را در جهت رویکردهای آینده شرکت همراستا کند.

در این مسیر کارراهه های شغلی که به خوبی ترسیم شده اند و عوامل موفقیت زمینه ای را در نظر گرفته اند می توانند در نقش هدایت سازمان به سمت تغییر و ساختن شایستگی های نیروی کار پیروز شوند.

دانلود یک نمونه مفهومی کارراهه شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top