ویرایش محتوا

معافیت مالیات حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیات برای حقوق بگیران سالانه یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال یعنی ماهانه ۱۲۰ میلیون ریال (دوازده…

قرارداد کار و بیمه تأمین اجتماعی قبل از شروع خدمت نظام وظیفه و سربازی

طبق قانون کار فرد دارای معافیت موقت تحصیلی از نظام وظیفه می تواند در طول مدت معافیت به کار اشتغال داشته باشد. پس از پایان دوره معافیت، قرارداد کار تعلیق…

حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی

در بند ۱۲ بخشنامه تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳،«حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه» ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین شده‌است. اما این به معنی تعیین حداکثر حقوق تمامی…

بخشنامه نحوه کسر حق بیمه تأمین اجتماعی پس از افزایش حقوق ۱۴۰۳

سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه مبنای کسر حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران بر اساس مصوبه حداقل مزد کارگران و میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ نمود.

بخشنامه حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و افزایش سایر سطوح مزدی

حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای کارگران مشمول قانون کار و نیز میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی مصوب شورای عالی کار در تاریخ … اسفند ۱۴۰۲ به همراه…

راهنمای خط مشی گذاری حداقل مزد با توجه به توصیه های سازمان بین المللی کار*

با توجه به مذاکراتی که در خصوص حداقل مزد و میزان افزایش مزد کارگران در روزهای پایانی سال در جریان است، توجه به راهکارها و توصیه های سازمان بین المللی…

خلاصه ی جلسه شورای عالی کار در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در مورد میزان افزایش حقوق کارگران

جلسه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق: توافق روی تورم ۴۲.۳ درصدی بهمن و متوسط ۳.۳ نفر برای اعضای خانوار؛ بحث بر سر سبد معیشتی مطلوب و سبد معیشتی…

مذاکرات شورای عالی کار در مورد افزایش مزد ۱۴۰۳

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ اعضای شورای عالی کار جلسات فشرده ای را برای رسیدن به توافق و تعیین حداقل مزد کارگران و افزایش مزد سایر سطوح در سال ۱۴۰۳…

نکاتی درباره مذاکره با مدیر در مورد افزایش حقوق و دستمزد و ارتقا

یکی از ابهاماتی که متخصصان در شرایط فعلی اقتصادی دارند، این است که زمان مناسب برای درخواست افزایش حقوق و دستمزد و ارتقا کی است. آیا اصلاً درخواست بدهیم؟

شنیدن آوا و تنظیم روابط کار و مذاکره با نماینده کارگر ها بر این مبنا

آوا و سکوت دو روی سکه ی روابط کار و مذاکره کارگر کارفرما هستند. در این نوشته این موضوع مرور می شود که چرا گاهی کارکنان سکوت را ترجیح می…

ابعاد اجتماعی روابط صنعتی و روابط کار

موضوع روابط صنعتی Employ­ee Rela­tions یا روابط کار که رابطه ی بین کارگر و کارفرما را مطالعه کرده و آن را تسهیل می کند، در سازمان ها و کسب و…

بخشنامه های مزد وزارت کار در سال های مختلف

دانلود بخشنامه های مزد دربرگیرنده افزایش حداقل حقوق و نیز افزایش سایر سطوح مزدی کارگران و تصویب نامه شورای عالی کار در سال های مختلف که برای متخصصان و کارشناسان…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است