ویرایش محتوا

بازخورد ؛ بخش مهم چرخه مدیریت عملکرد

بازخورد دادن بخش مهمی از فرآیند و چرخه ی مدیریت عملکرد است. بدین ترتیب مدیر روشن می کند از دید او، چه حیطه هایی نیاز به بهبود دارند و تمرکز…

چند شاخص عملکرد بسیار مهم مدیریت منابع انسانی

با اهمیت یافتن شیوه های مدیریت منابع انسانی برای موفقیت کسب و کار و تمایزی که این حیطه با امور اداری پیدا کرده، پایش کارآمدی فرآیندها به همراه نتایج حاصل…

شایستگی های لازم برای مدیریت عملکرد کارکنان

مدیران زیادی هستند که در مدیریت عملکرد و بهبود عملکرد کارکنان موفق نیستند. همان منظوری که برایش استخدام شده اند. بخش عمده ای از مشکلات از کمبود شایستگی های مرتبط…

مدیریت عملکرد در قانون کار

با توجه به اصول مدیریت عملکرد، ارائه بازخورد برای بهبود عملکرد و تداوم عملکرد مناسب ضروری است، ولی این بازخورد برای کارکنان ضعیف دارای حساسیت بسیار بیشتری خواهد شد. مقررات…

سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی و مالی؟

استفاده از اصطلاحات نوین مانند سرمایه انسانی کافی نیست. مالکان و مدیران ارشد کسب و کارها باید نسبت به رفتار مدیران با منابع انسانی خود حساس باشند و روش های…

دوره مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

دوره مدیریت عملکرد بر مبنای توافقنامه عملکردی با هدف مشارکت و با تمرکز بر ارتقای شایستگی ها و توانمندی های مدیران ارشد سازمان ها و متخصصان منابع انسانی که متولی…

سنجه ها و معیارها

مترها و مِعیارهایی که برای قضاوت های روزمره از آن استفاده می کنیم، نیز همیشه به همین ترتیب نبوده اند. از سوی دیگر برای درک و سودمندی بیشتر، این مِعیارها…

توانمندسازی عملکرد کارکنان

سازمان های پیشرو به این نتیجه رسیده اند که باید برای توانمندسازی کارکنان فکری اساسی کرد. شالوده ی تغییر پارادایم مدیریت عملکرد از ارزیابی به سمت هدایت و «توانمندسازی کارکنان»…

انتظارات و ساز و کار مدیریت عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد بخشی از فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان است. در چرخه ی مدیریت عملکرد تلاش می شود تا بهبود عملکرد حاصل شود.

گامهایی برای اجرای مدیریت عملکرد اثربخش

جلسات مرور عملکرد به منظور توسعه کارکنان برای دستیابی به حداکثر توان و مشخص کردن رفتارهای ناصحیح، به روشی سازنده و حرفه ای تشکیل می شوند. اما چگونه می توان…

تکنیک پنج چرا یا ۵Whys

تکنیک پنج چرا یا ۵Whys توسط تویوتا پس از جنگ جهانی دوم خلق شد. متدی است که برای توصیف روابط بین علل و اثرات یک مشکل مشخص مورد استفاده قرار…

مدیریت عملکرد سنتی/ چابک

در تصویر بصورت خلاصه نکات مهم در مقایسه مدیریت عملکرد چابک با مدیریت عملکرد سنتی آمده است

مدیریت عملکرد دورکاری و چالش های شیوع کرونا

بسیاری از مدیران تازه منصوب شده در ماههای اول ارتقایشان، شکستهای سنگینی را تجربه می کنند

شاخصهای سنجش مدیران؛ هی گروپ

اغلب شرکتها در دوره های حداقل سالی یکبار عملکرد مدیران ارشد اجرائیشان را بر اساس شاخص ها مرور و سنجش می کنند.

بازخوردهای ساندویچی در مرور عملکرد کارکنان

بازخورد مدیریت عملکرد : مدیریت عملکرد به دنبال بهبود عملکرد و توسعه کارکنان به حد پتانسیلشان و مشخص کردن مشکلات رفتاری به روشی سازنده و حرفه ای است. اما چگونه…

سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد

هر چند ممکن است که نیازی برای انتشار دستور جلسه ای رسمی برای هر جلسه مرور عملکرد وجود نداشته باشد، اما شروع با موضوعات تعریف شده برای تمرکز مباحث می…

بهبود مدیریت عملکرد

بسیاری از مدیران تازه منصوب شده در ماههای اول ارتقایشان، شکستهای سنگینی را تجربه می کنند

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

بازخوردهای مداوم در محیط کار هر روز اهمیت بیشتری برای کارکنان بیشتری پیدا می کند تحقیقات جدید نشان می دهند که حدود ۶۴ % از  پرسنل مورد بررسی، انتظار داشتند.…

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مؤسسه ­ی مک­ کینزی در خصوص میزان چابکی (Agile) واحدهای عملکردی (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و …) تحقیقی انجام داده و واحدها را به چهار دسته تقسیم کرده است. در این نمونه […]

واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

شرایط تحمیلی کرونا باعث شده که بسیاری از شرکت­ها/ افراد به مزایای این روش بیشتر فکر کنند؛ هرچند سالهاست که تماس با خدمات مشتریان شرکت هایی مثل مایکروسافت، پاسخ از…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است