مهارتهای نرم در کمیته‌های مدیریت بحران

یک راهکار مهم برای اثربخش کردن کمیته‌های مدیریت بحران از جمله کمیته پیشگیری از گسترش و درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا، بازسازی اعتماد است. بازسازی اعتماد یکی از مهارتهای نرم است.

در مدلهای مدیریت بحران نظیر آنچه که در صنایع، با عنوان

(ERP: Emergency Response Plan)

یا دستورالعمل نحوه واکنش در شرایط اضطراری شناخته شده است، تقویت فعالیتهای روابط عمومی و خبررسانی به مخاطبان یکی از اولویتهای کمیته است. در صورتی که مخاطبان با تصمیمات کمیته بحران همراه باشند و پیشنهادهای آن را بپذیرند، می‌توانند تسهیل‌کننده‌ موفقیت این کمیته در کنترل بحران باشند. در این راستا کمیته‌های بحران باید برای جلب اعتماد مخاطب، سه اصل را در خبررسانی رعایت کنند که ناشی از همین مهارتهای نرم هستند:

–  اولین خبردهنده باشند و اخبار صحیح و اطلاعات را قبل از همه منتشر کنند.

– راستگو باشند و درست بودن داده‌ها برایشان در اولویت باشد.

– معتبر و مورد پذیرش مخاطبان باشند. یعنی هم صلاحیتهای حرفه‌ای داشته باشند و هم در بین عموم مقبول باشند.

بهبود و توسعه کیفی شایستگی‌ها

شایستگی های HRM پسا تحریم

مهارتهای تسهیلگری منابع انسانی Facilitation Skills

شکاف در شایستگی های میانی

ویژگی های رهبران بالقوه

نگرش متخصص منابع انسانی

مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top