ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس امور دفتری و هماهنگی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس امور دفتری و هماهنگی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاون

واحد اصلی: معاونت

زیرواحد: تکمیل شود

هدف شغل:

هماهنگی و پیگیری انجام مسئولیتهای محوله در بین پرسنل واحد و ثبت سوابق به منظور تسهیل فعالیتها و به نتیجه رسیدن بر اساس دستورات صادره و مستندسازی فعالیتها
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است