ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس تشریفات، مراسم و نمایشگاهها»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس تشریفات، مراسم و نمایشگاهها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: بازاریابی و فروش

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس روابط عمومی

واحد اصلی: روابط عمومی

زیرواحد: تکمیل شود

هدف شغل:

برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای واحدهای مختلف و پیمانکاران به منظور انجام باکیفیت مراسم، تشریفات و نمایشگاهها بر اساس پروتوکلهای مصوب
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است