کلیپ روانه سازی Onboarding

روانه سازی
که از آن در زبان انگلیسی با کلمات Onboarding ‎‏ , Induction  و نیز Orientation  یاد می شود، فعالیتی است که توسط مدیریت منابع انسانی سازمانها در جهت کمک به ورود ‏استخدام شدگان جدید و هنجارپذیری ایشان صورت می گیرد.

مسابقه برای رئیس جمهور شدن

مسابقه برای رئیس جمهور شدن شبیه یک مصاحبه شغلی عظیم است که در آن سه آزمون بزرگ وجود دارد و برای هر کسی که توقع رأی از او دارید باید پاسخ دهید: آزمون اول این است که آیا تیم رئیس جمهور آینده می تواند نتایج مثبتی که موجب تغییری در زندگی افراد می شود، خلق […]

چند اصطلاح کاربردی در آموزش و توسعه کارکنان

بازی سازی (Gamification) در آموزش شامل استفاده از اصول بازی های معمول نظیر رقابت، نکته ها و قوانین برای تشویق و جلب کارکنان در طول آموزش است. نرخ بازگشت سرمایه آموختن (Learning ROI) شامل استفاده از شاخصها و یا سایر متدها برای تعیین سطح اثربخشی دوره های آموزشی تان است. آموزشهای شخصی شده (Personalized Training) […]

دانلود فایلهای متنی

تعدادی از فایل های متنی و اسنادی که رایان راهبرد در زمینه ی مدیریت منابع انسانی منتشر نموده در لیست زیر آمده است. با کلیک روی هر کدام از لینک مطالب به صفحه مورد نظر هدایت خواهید شد. گزارش مرسر در سال ۲۰۱۹ در خصوص تحولات پیش روی مدیریت عملکرد گزارش مرسر در سال ۲۰۱۸ […]

مدل منابع انسانی بومی یا جهانی

یکی از پرسشهایی که در هنگام تصمیم جدی برای بهبود ریشه ای در منابع انسانی باید به آن پاسخ دهیم.، انتخاب سبک و نوع مدل منابع انسانی (بومی یا جهانی) است. مدلی که یکپارچه بوده و همه اجزای آن با هم در تعامل است. و در عین حال توانایی پاسخ دهی به شرایط را داشته […]

مدیر ارشد اجرایی CEO

مدیر ارشد اجرایی CEO یک مدیر ارشد اجرایی (Chief Executive Officer = CEO) در انگلیسی آمریکایی و یا یک مدیر عامل (Managing Director = MD) در انگلیسی بریتانیایی سمتی است که معرف ارشد ترین شخص اجرایی، مسئول یا مجری سازمان است که مسئولیت مدیریت یک سازمان را بر عهده دارد. CEO یک شرکت یا سازمان […]

Scroll to top