ویرایش محتوا

دوره کاربردی آموزش منابع انسانی جامع و پایه ای با رویکردهای نوین جهانی

آموزش منابع انسانی پایه

یکی از مهمترین مشکلاتی که صنایع در پیاده سازی اصول و آموزش مدیریت منابع انسانی جامع با آن مواجهند، عدم توانمندی کافی کارجویان در شناخت مدل های نوین جهانی و اجرای اصول و تکنیک های مربوطه به صورت یکپارچه در سازمان است.

آموزش منابع انسانی پایه توسط مؤسسه مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک به این منظور سازماندهی شده تا مشکلات بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی را رفع کند.

مخاطبین دوره آموزش منابع انسانی پایه کسانی هستند که پس از طی نمودن انبوهی از واحدهای درسی مرتبط و گاهی نامرتبط، از شایستگی کافی و متناسب با مشاغل موجود در بازار کار برخوردار نیستند. بدین ترتیب شکاف هایی که بین نیاز بازار کار و توانمندی های فارغ التحصیلان وجود دارد که باید پر شود.

ضمن اینکه بسیاری از فعالین این رسته شغلی، از تحصیلات در رشته های دیگر برخوردارند و پس از تغییر جهت در کارراهه شغلی شان نیاز به تقویت برخی از این اصول را به قوت احساس می کنند.

به همین منظور دوره آموزش مدیریت حرفه ای منابع انسانی پایه، متفاوت با سرفصل های دوره های معمول تأمین کننده های آموزشی و به منظور ایجاد شایستگی های اولیه لازم برای ورود به بازار کار این زمینه و بر اساس مدل های نوین و کاربردی در جریان در بین شرکت های موفق دنیا طراحی شده است.

مؤسسه آموزش منابع انسانی شریک استراتژیک کسب و کار
مؤسسه آموزش منابع انسانی رایان راهبرد دوره های منابع انسانی مختلف از جمله شریک استراتژیک کسب و کار  (یا منابع انسانی شریک تجاری ) را برگزار می کند

پیگیری آموزش

ضمن اینکه شرکت کنندگان علاقه مند، پس از طی این دوره فشرده و تقویت پایه های توانمندی حرفه ای خود می توانند دوره های تکمیلی و تخصصی منابع انسانی در این مؤسسه آموزش منابع انسانی را نیز گذرانده و در کنار تجربیات در دنیای واقعی منابع انسانی به متخصصین خبره ای در هر یک از این زمینه ها تبدیل شوند.

مخاطبین آموزش منابع انسانی پایه : کارشناسان و مدیران منابع انسانی، مدیران واحدهای مختلف سازمان

مدت دوره: ۴۸ ساعت که در طی حدود سه ماه و نیم برگزار می شود.

سرفصل دوره ی منابع انسانی با عنوان «آشنایی با سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی» در ۱۶ ماژول سه ساعته

این دوره بر اساس مدل های جاری در شرکت های معتبر و بر اساس محتوای متدهای هی گروپ، منابع انسانی شرکت یار (HRBP) و کرک پاتریک و سایر الگوهای پذیرفته شده جهانی طراحی شده است.

تاریخ برگزاری: شروع از ۱۲ تیر تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ به مدت ۱۶ جلسه (سه شنبه ها از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰)

 

سرفصل محتویات دوره آموزش کاربردی منابع انسانی جامع پایه ای :

موضوع ۱: رویکرد و فعالیت های اصلی منابع انسانی نوین و HRBP

موضوع ۲: سازماندهی و ساختار

موضوع ۳: اصول طراحی شغل و آنالیز مشاغل

موضوع ۴: مقدمه ای بر ارزیابی مشاغل

موضوع ۵: مروری بر مواد مهم قانون کار و تأمین اجتماعی و طبقه بندی مشاغل

موضوع ۶: مدیریت عملکرد و ارزیابی

موضوع ۷: فنون جذب و استخدام

موضوع ۸: مدیریت استعدادها

موضوع ۹: کارراهه فردی / حرفه ا­ی و جانشین پروری

موضوع ۱۰: تحلیل شغل و شناسنامه آموزشی با روش دیکوم

موضوع ۱۱: روش های نوین آموزش و توسعه اثربخش

موضوع ۱۲: عارضه یابی سازمان و اثربخشی کارکنان

موضوع ۱۳:  صدای کارکنان، روابط کار و مذاکرات کارگر — کارفرمایی

موضوع ۱۴: مفهوم مزاج و نقش آن در همکاری افراد

موضوع ۱۵: فرهنگ و مدیریت تغییر در سازمان

موضوع ۱۶: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی

 

محتوای هر یک از ماژول های آموزشی در دوره:

موضوع ۱: رویکرد و فعالیت های اصلی منابع انسانی نوین و HRBP

 • سیر مدیریت
 • موردکاوی در مدیریت
 • انتظارات از مدیریت منابع انسانی نوین
 • مدل کارشناس شرکت­یار منابع انسانی اولریش  (HR Busi­ness Partner)
 • نقش مدیران غیر منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی

 

موضوع ۲: سازماندهی و ساختار

 • مبانی طراحی و ساختار اصول طراحی ساختار
 • نشانه های ضعف در ساختار
 • ساختار به مثابه ی ارگان زنده
 • شبکه های داخلی و سازمان غیررسمی
 • حیطه ی کنترل
 • تعداد افراد مناسب برای سرپرستی کردن در نقش های مختلف مدیر
 • انواع ساختار سازمانی

 

موضوع ۳: طراحی شغل و آنالیز مشاغل

 • کاربردهای شناسنامه شغلی
 • ویژگی های شناسنامه شغل به روش هی گروپ
 • بخش های مختلف یک شناسنامه شغل
 • مسئولیت های کلیدی
 • شاخص ها و عملکرد شغلی
 • محیط عمل
 • شایستگی ها

 

موضوع ۴: مقدمه ای بر ارزیابی مشاغل

 • رویکردهای ارزیابی مشاغل
 • روش های شناخته شده ارزیابی مشاغل
 • ارزیابی مشاغل در قانون کار و ایران
 • ارزیابی مشاغل هی گروپ به عنوان یکی از روش های پرکاربرد در دنیا
 • گروه (گرید) و نقش آن در جبران خدمت

 

موضوع ۵: مروری بر مواد مهم قانون کار و تأمین اجتماعی و طبقه بندی مشاغل

 • قانون کار و مشمولین قرارداد کار
 • اجزای اصلی قرارداد کار
 • طبقه بندی مشاغل در قانون کار
 • به روز رسانی حقوق و دستمزد
 • قانون تأمین اجتماعی
 • بیکاری و بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

 

موضوع ۶: مدیریت عملکرد و ارزیابی

 • چرخه مدیریت عملکرد
 • توافقنامه های عملکردی
 • ارزیابی دوره ای و بازخورد
 • ارزیابی نهایی عملکرد
 • اتصال نتایج مدیریت عملکرد به جبران خدمت

 

موضوع ۷: فنون جذب و استخدام

 • شایستگی و عملکرد
 • شایستگی­ های شغلی و کوه یخ
 • روش ­های سنجش شایستگی ها
 • کانون ارزیابی و جذب شایستگی محور
 • بایدها و نبایدهای جذب نیروی انسانی

 

موضوع ۸: مدیریت استعدادها

 • مزیت رقابتی
 • تعریف استعداد
 • برنامه ریزی منابع انسانی و عرضه و تقاضا
 • تلقی عام و خاص از استعداد
 • تجربیات شرکت ها و تغییر رویکرد به مدیریت استعداد
 • ماتریس عملکرد/ توان بالقوه

 

موضوع ۹: کارراهه فردی / حرفه ­ای و جانشین پروری

 • محدودیت های سیستم های معمول ارتقا
 • مدل مسیر شغلی دوگانه Dual Career Path
 • خطوط لوله ای متقاطع Career Pipeline
 • اقدامات کارراهه و توسعه کارکنان
 • مشاغل کلیدی و جانشین­ پروری

 

موضوع ۱۰: تحلیل شغل و شناسنامه آموزشی با روش دیکوم

 • استراتژی آموزش
 • آموزش صلاحیت محور
 • تجزیه و تحلیل شغل با روش دیکوم
 • مفهوم Duty
 • مفهوم Task
 • مفهوم Step

 

موضوع ۱۱: روش های نوین آموزش و توسعه اثربخش

 • ارتباط آموزش و عملکرد
 • برنامه ی توسعه ی فردی
 • برخی تکنیک­ های نوین آموزش
 • سطوح اثربخشی آموزش در مدل کرک پاتریک
 • سنجش اثربخشی آموزش و برنامه بهبود

 

موضوع ۱۲: عارضه یابی سازمان و اثربخشی کارکنان

 • سنجش منابع انسانی (رضایت یا اثربخشی)
 • اجزای مؤلفه توانمند سازی
 • اجزای مؤلفه تعهد و تعلق کارکنان
 • ماتریس دسته بندی کارکنان
 • اقدامات و راهکارهای اصلاحی

 

موضوع ۱۳: صدای کارکنان، روابط کار و مذاکرات کارگر — کارفرمایی

 • اهمیت شنیدن صدای کارکنان در سازمان
 • گوناگونی و ترجیحات کارکنان نسل جدید
 • مفهوم روابط کار
 • تلقی ناقص از روابط کار در ایران
 • پیمان های دسته جمعی، صنف و انجمن کارگری در قوانین ایران
 • مذاکره با نمایندگان کارکنان
 • مسائل انضباطی کارگران

 

موضوع ۱۴: مفهوم مزاج و نقش آن در همکاری افراد

 • تفاوت های انسان ها و دسته بندی آنها در مزاج های مختلف
 •  فواید دانستن مزاج
 • نحوه تشخیص و شناخت مزاج افراد
 • مزاج و رفتارهای شغلی
 • تعدیل مزاج با توجه به ویژگی ها

 

موضوع ۱۵: فرهنگ و مدیریت تغییر در سازمان

 • پارادایم بانی BANI
 • فرهنگ و فرهنگ سازمانی
 • گوناگونی و تنوع در کارکنان و باورها
 • چالش‌های تغییر
 • مدیریت تغییر و سیر روانی کارکنان در فرآیند تغییر
 • تکنیک ­هایی برای تسهیل تغییر در سازمان

 

موضوع ۱۶: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی

 • اجزای بسته جبران خدمت
 • فلسفه ­ی پاداش و عوامل مؤثر در جبران خدمت
 • روندهای نوین در جبران خدمت و مزایا
 • تحلیل بازار کار
 • تحلیل آماری جبران خدمت

 

گفتنی است که در این دوره که هر کدام از سرفصل ها در یک جلسه سه ساعته بعد از پایان ساعت اداری برگزار می شود، به اصول و مبانی آن مفهوم پرداخته می شود. این دوره برای کسانی که می خواهند کارراهه ی حرفه ای خود را در زمینه مدیریت منابع انسانی آغاز کنند و یا آن را با یک مدل هماهنگ و یکپارچه پایدار کنند، مفید است.

دوره آموزش منابع انسانی پایه و یکپارچه
دوره آموزش منابع انسانی جامع به صورت پایه ای و یکپارچه همراه با راهنمایی هایی برای استراتژی منابع انسانی

بسیاری از سرفصل های دوره مدیریت منابع انسانی پایه به صورت عمیق تر در برنامه ی فصلی ارائه می شود. برای شرکت کنندگان این دوره تسهیلاتی نیز درنظر گرفته شده است.

جهت ثبت نام در دوره با شرکت رایان راهبرد چابک به شماره تلفن ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ و ۰۲۱۴۴۶۶۷۳۸۴ و یا شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ در شبکه های اجتماعی واتساپ، تلگرام و ایتا پاسخگو هستیم.

تقویم آموزش منابع انسانی و برنامه کارگاه ها و دوره کاربردی مدیریت به صورت آنلاین و مجازی
تقویم آموزشی و برنامه آموزش منابع انسانی و کارگاه های هی گروپ دیکوم کرک پاتریک سروکوال مرسر ۱۴۰۲ شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد

 

لیست دوره های آموزشی

کارگاه های آموزشی

مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی

 

 

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است