دوره کاربردی و جامع آموزش منابع انسانی پایه با رویکردهای نوین جهانی

آموزش منابع انسانی پایه

یکی از مهمترین مشکلاتی که صنایع در پیاده سازی اصول مدیریت منابع انسانی به صورت جامع با آن مواجهند، عدم توانمندی کافی کارجویان در شناخت مدل های نوین جهانی و اجرای اصول و تکنیک های مربوطه در سازمان است.

آموزش منابع انسانی پایه توسط مؤسسه مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک به این منظور سازماندهی شده تا مشکلات بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی را رفع کند.

مخاطبین دوره آموزش منابع انسانی پایه کسانی هستند که پس از طی نمودن انبوهی از واحدهای درسی مرتبط و گاهی نامرتبط، از شایستگی کافی و متناسب با مشاغل موجود در بازار کار برخوردار نیستند. بدین ترتیب شکاف هایی که بین نیاز بازار کار و توانمندی های فارغ التحصیلان وجود دارد که باید پر شود.

ضمن اینکه بسیاری از فعالین این رسته شغلی، از تحصیلات در رشته های دیگر برخوردارند و پس از تغییر جهت در کارراهه شغلی شان نیاز به تقویت برخی از این اصول را به قوت احساس می کنند. به همین منظور دوره آموزش مدیریت حرفه ای منابع انسانی پایه، متفاوت با سرفصلهای دوره های معمول تأمین کننده های آموزشی و به منظور ایجاد شایستگی های اولیه لازم برای ورود به بازار کار این زمینه و بر اساس مدل های نوین و کاربردی در جریان در بین شرکت های موفق دنیا طراحی شده است.

مؤسسه آموزش منابع انسانی شریک استراتژیک کسب و کار
مؤسسه آموزش منابع انسانی رایان راهبرد دوره های منابع انسانی مختلف از جمله شریک استراتژیک کسب و کار  (یا منابع انسانی شریک تجاری ) را برگزار می کند

پیگیری آموزش

ضمن اینکه شرکت کنندگان علاقه مند، پس از طی این دوره فشرده و تقویت پایه های توانمندی حرفه ای خود می توانند دوره های تکمیلی و تخصصی منابع انسانی در این مؤسسه آموزش منابع انسانی را نیز گذرانده و در کنار تجربیات در دنیای واقعی منابع انسانی به متخصصین خبره ای در هر یک از این زمینه ها تبدیل شوند.

مخاطبین آموزش منابع انسانی پایه : کارشناسان و مدیران منابع انسانی، مدیران واحدهای مختلف سازمان

مدت دوره: ۲۴ ساعت که در طی سه ماه برگزار می شود.

سرفصل دوره ی منابع انسانی با عنوان «آشنایی با سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی» در ۱۲ ماژول دو ساعته

این دوره بر اساس مدل های جاری در شرکت های معتبر و بر اساس محتوای متدهای هی گروپ، منابع انسانی شرکت یار (HRBP) و کرک پاتریک و سایر الگوهای پذیرفته شده جهانی طراحی شده است.

آغاز برگزاری: ابتدای تیرماه ۱۴۰۲

سرفصل محتویات دوره آموزش کاربردی منابع انسانی پایه :

موضوع ۱: رویکرد و فعالیت های اصلی منابع انسانی نوین و HRBP

موضوع ۲: سازماندهی و ساختار

موضوع ۳: طراحی شغل و آنالیز مشاغل

موضوع ۴: مقدمه ای بر ارزیابی مشاغل

موضوع ۵: فنون جذب و استخدام

موضوع ۶: مدیریت عملکرد و ارزیابی

موضوع ۷: مدیریت استعدادها

موضوع ۸: کارراهه فردی / حرفه ا­ی و جانشین پروری

موضوع ۹: روش های نوین آموزش و توسعه

موضوع ۱۰: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی

موضوع ۱۱: عارضه یابی سازمان و اثربخشی کارکنان و صدای کارکنان

موضوع ۱۲: فرهنگ و مدیریت تغییر در سازمان

 

محتوای هر یک از ماژول های آموزشی در دوره:

موضوع ۱: رویکرد و فعالیت های اصلی منابع انسانی نوین

 • سیر مدیریت
 • موردکاوی در مدیریت
 • انتظارات از مدیریت منابع انسانی نوین
 • مدل کارشناس شرکت­یار منابع انسانی اولریش  (HR Busi­ness Partner)
 • نقش مدیران غیر منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی

 

موضوع ۲: سازماندهی و ساختار

 • مبانی طراحی و ساختار اصول طراحی ساختار
 • نشانه های ضعف در ساختار
 • ساختار به مثابه ی ارگان زنده
 • شبکه های داخلی و سازمان غیررسمی
 • حیطه ی کنترل
 • تعداد افراد مناسب برای سرپرستی کردن در نقش های مختلف مدیر
 • انواع ساختار سازمانی

 

موضوع ۳: طراحی شغل و آنالیز مشاغل

 • کاربردهای شناسنامه شغلی
 • ویژگی های شناسنامه شغل به روش هی گروپ
 • بخش های مختلف یک شناسنامه شغل
 • مسئولیت های کلیدی
 • شاخص ها و عملکرد شغلی
 • محیط عمل
 • شایستگی ها

 

موضوع ۴: مقدمه ای بر ارزیابی مشاغل

 • رویکردهای ارزیابی مشاغل
 • روش های شناخته شده ارزیابی مشاغل
 • ارزیابی مشاغل در قانون کار و ایران
 • ارزیابی مشاغل هی گروپ به عنوان یکی از روش های پرکاربرد در دنیا
 • گروه (گرید) و نقش آن در جبران خدمت

 

موضوع ۵: فنون جذب و استخدام

 • شایستگی و عملکرد
 • شایستگی­های شغلی و کوه یخ
 • روش ­های سنجش شایستگی ها
 • کانون ارزیابی و جذب شایستگی محور
 • بایدها و نبایدهای جذب نیروی انسانی

 

موضوع ۶: مدیریت عملکرد و ارزیابی

 • چرخه مدیریت عملکرد
 • توافقنامه های عملکردی
 • ارزیابی دوره ای و بازخورد
 • ارزیابی نهایی عملکرد
 • اتصال نتایج مدیریت عملکرد به جبران خدمت

 

موضوع ۷: مدیریت استعدادها

 • مزیت رقابتی
 • تعریف استعداد
 • برنامه ریزی منابع انسانی و عرضه و تقاضا
 • تلقی عام و خاص از استعداد
 • تجربیات شرکت ها و تغییر رویکرد به مدیریت استعداد
 • ماتریس عملکرد/ توان بالقوه

 

موضوع ۸: کارراهه فردی / حرفه ­ای و جانشین پروری

 • محدودیت های سیستم های معمول ارتقا
 • مدل مسیر شغلی دوگانه Dual Career Path
 • خطوط لوله ای متقاطع Career Pipeline
 • اقدامات کارراهه و توسعه کارکنان
 • مشاغل کلیدی و جانشین­ پروری

 

موضوع ۹: روش های نوین آموزش و توسعه

 • برنامه ی توسعه ی فردی
 • آموزش شایستگی محور
 • برخی تکنیک­های نوین
 • مروری بر مدل دیکوم (وظایف، تکالیف، گامها)
 • سطوح اثربخشی آموزش در مدل کرک پاتریک

 

موضوع ۱۰: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی

 • اجزای بسته جبران خدمت
 • فلسفه­ی پاداش و عوامل مؤثر در جبران خدمت
 • روندهای نوین در جبران خدمت و مزایا
 • تحلیل بازار کار
 • تحلیل آماری جبران خدمت

 

موضوع ۱۱: عارضه یابی سازمان و اثربخشی کارکنان و صدای کارکنان

 • سنجش منابع انسانی (رضایت یا اثربخشی)
 • توانمند سازی و تعهد و تعلق کارکنان
 • ماتریس دسته بندی کارکنان
 • گوناگونی و ترجیحات کارکنان نسل جدید
 • صدای کارکنان
 • مذاکره با نمایندگان کارکنان

 

موضوع ۱۲: فرهنگ و مدیریت تغییر در سازمان

 • پارادایم بانی BANI
 • فرهنگ و فرهنگ سازمانی
 • گوناگونی و تنوع در کارکنان و باورها
 • چالش‌های تغییر
 • مدیریت تغییر و سیر روانی کارکنان در فرآیند تغییر
 • تکنیک ­هایی برای تسهیل تغییر در سازمان

 

گفتنی است که در این دوره که هر کدام از سرفصل ها در یک جلسه دو ساعته بعد از پایان ساعت اداری برگزار می شود، به اصول و مبانی آن مفهوم پرداخته می شود. این دوره برای کسانی که می خواهند کارراهه ی حرفه ای خود را در زمینه مدیریت منابع انسانی آغاز کنند و یا آن را با یک مدل هماهنگ و یکپارچه پایدار کنند، مفید است.

بسیاری از سرفصل های دوره مدیریت منابع انسانی پایه به صورت عمیق تر در برنامه ی فصلی ارائه می شود. برای شرکت کنندگان این دوره تسهیلاتی نیز درنظر گرفته شده است.

جهت ثبت نام در دوره با شرکت رایان راهبرد چابک به شماره تلفن ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ و ۰۲۱۴۴۶۶۷۳۸۴ و یا شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ در شبکه های اجتماعی واتساپ، تلگرام و ایتا تپاسخگو هستیم.

 

لیست دوره های آموزشی

کارگاه های آموزشی

مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی

 

 

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top