ویرایش محتوا

بخشنامه مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۱ و سطح معافیت از مالیات

بخشنامه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت

بخشنامه مالیات ۱۴۰۱ حاوی سقف معافیت مالیاتی سالانه به همراه مالیات بر درآمد حقوق سطوح مختلف صادر شد. در بخشنامه صادره بدین منظور از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال (پنج میلیون و ششصد هزار تومان) است.

با توجه به مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که برابر با ماهانه ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال (پنج میلیون و ششصد هزار تومان) است.

در این بخشنامه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد:

– ‌نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ده‌ درصد (۱۰%)

– ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، پانزده‌درصد(۱۵%)

– ‌نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، بیست‌درصد(۲۰%)

– ‌نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال به بالا، سی درصد(۳۰%)

با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مسثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مقررات و نرخ‌های ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

در این بخشنامه همچنین گفته شده که با عنایت به مفاد جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون یاد شده، معافیت‌های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و… به قوت خود باقی است.

به موجب بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، «کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود».

بنابراین: (الف)- پرداخت‌هایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل می‌آید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده ۸۴ و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون مذور مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

همچنین پرداخت‌هایی که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی حقوق انجام می‌شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ مشمول مالیات می‌باشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (۱۰%) موضوعیت نخواهد داشت.

(ب)- مفاد تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ برای حق‌التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.

آموزش منابع انسانی آموزش جبران خدمت و مزایا به روش هی گروپ
برگزاری دوره کارگاهی آموزش منابع انسانی آموزش جبران خدمت و مزایا به روش هی گروپ در فصل بهار ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط:

بخشنامه نحوه کسر حق بیمه تأمین اجتماعی پس از افزایش حقوق کارگران

بخشنامه حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ و افزایش سایر سطوح مزدی

بخشنامه های مزد در سال های مختلف

دیکشنری و فرهنگ لغات و اصطلاحات جبران خدمت و مزایا در منابع انسانی

گام های اصلاح جبران خدمت

گام های اصلاح جبران خدمت

شفافیت جبران خدمت

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است