شاخصهای سنجش برنامه ی جانشین پروری

شاخصهای سنجش برنامه ی جانشین پروری

که با رعایت پیش­ نیازهای آن تدوین شده. برنامه ی جانشین پروری

و برنامه­ ی توسعه­ ی برنامه­ ریزی شده هم پی گرفته شده باشد:

«شاخصهای درصد پر شدن»، «خزانه­ ی آماده»، «نرخ نگهداشت افراد با پتانسیل بالا». «درصد افرادی که به­ تازگی ارتقا یافته ­اند». «تعداد افراد با پتانسیل بالا که ارتقا یافتند» و «سمتهای بدون جانشین» پیشنهاد می­ شود. 

که در جدول زیر به صورت خلاصه معرفی شده ­اند.

برنامه ی جانشین پروری

 

برنامه ی جانشین پروری و شاخصهای سنجش . برای سنجش میزان موفقیت که با رعایت پیش­ نیازهای آن تدوین شده. و برنامه­ ی توسعه­ ی برنامه­ ریزی شده هم پی گرفته شده باشد:

«شاخصهای درصد پر شدن»، «خزانه­ ی آماده»، «نرخ نگهداشجانشین پروریت افراد با پتانسیل بالا». «درصد افرادی که به­ تازگی ارتقا یافته ­اند». «تعداد افراد با پتانسیل بالا که ارتقا یافتند» و «سمتهای بدون جانشین» پیشنهاد می­ شود. رنامه ی جانشین پروری و شاخصهای سنجش . برای سنجش میزان موفقیت که با رعایت پیش­ نیازهای آن تدوین شده. و برنامه­ ی توسعه­ ی برنامه­ ریزی شده هم پی گرفته شده باشد: «شاخصهای درصد پر شدن»، «خزانه­ ی آماده»، «نرخ نگهداشت افراد با پتانسیل بالا». «درصد افرادی که به­ تازگی ارتقا یافته ­اند». «تعداد افراد با پتانسیل بالا که ارتقا یافتند».

و «سمتهای بدون جانشین» پیشنهاد می­ شود. شاخصهای سنجش . بر ای سنجش میزان موفقیت که با رعایت پیش­ نیازهای آن تدوین شده. و برنامه­ ی توسعه­ ی برنامه­ ریزی شده هم پی گرفته شده باشد. «شاخصهای درصد پر شدن»، «خزانه­ ی آماده»، «نرخ نگهداشت افراد با پتانسیل بالا». «درصد افرادی که به­ تازگی ارتقا یافته ­اند». «تعداد افراد با پتانسیل بالا که ارتقا یافتند» و «سمتهای بدون جانشین» پیشنهاد می­ شود.

جانشین پروری

مطالب و یادداشت های مرتبط:

پیاده سازی سیستم جانشین پروری

گام های برنامه جانشین پروری

شناسایی سمت های کلیدی در سازمان

میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

جانشین پروری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top