حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹

حداقل مزد در سال ۱۳۹۹

حداقل مزد روزانه ۶۱۱۸۰۹ (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین گردید.

بدین­ ترتیب حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل. ؛

در ماههای سی­ روزه، ۱۸۳۵۴۲۶۰ ریال (یک میلیون و هشتصد و سی­ وپنج هزار و چهارصد و بیست­ و­شش تومان) تعیین شد. این مبلغ به غیر از سایر مزایای مستمر است.

(حداقل مزد) سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ۳۰۳۳۸ (سی­هزار و سیصد و سی و هشت) ریال. آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد. 

تبصره – با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل. مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۱۱۸۰۹ (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه) ریال بند ۱ کمتر شود.

نرخ پایه ی سنوات:

(حداقل مزد) نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار. که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر. روزانه ۵۸۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال که ماهانه برابر با یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال است، تعیین شد.

تبصره (۱) – نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل. برای گروه یک مبلغ مذکور، و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۶۳۹۳۳ ریال. (شصت و سه هزار و نهصد و سی و سه ریال) خواهد بود. و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل. روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

کمک هزینه ها:

  • مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای. موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهارصدهزار تومان) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
  • کمک هزینه مسکن نیز ماهانه ۲۰۰۰۰۰۰ (دویست هزار تومان) تعیین شد که پس از تصویب هیأت وزیران قابل پرداخت خواهد بود.

شایان ذکر است که موارد فوق، نتیجه ی جلسه شورای مزد است که تاکنون به تأیید نمایندگان کارگران نرسیده است.

مزد و میزان افزایش حقوق کارگران
مزد و میزان افزایش حقوق کارگران

خبر تکمیلی: این مبالغ و فوق العاده ها در مذاکرات بعدی تغییر داده شدند.

حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top