از فشار به کارمندان برای نوآوری نگران نباشید

 از گذشته، گوگل برای افراد فکور ایدئالیست و نوآورانی که با رویکرد غیر بروکراتیک نسبت به نوآوری و در کلاس جهانی فعالان کسب و کار را متحیر می کردند، قابل حسادت بود. ولی حتی گوگل هم به محدودیت نیاز داشت. شرکتی که به تازگی پا به عرصه نهاده، ممکن است کار را با فرآیندهای رسمی برای اطمینان نسبت به اینکه ایده های جدید از منابع کافی بهره مند می شوند و مورد توجه رهبران ارشد قرار می گیرند، شروع کند. اینطور فرض نکنید که این فرآیندها و محدودیتها موجب از بین رفتن نوآوری می شوند. این دسته از شرکتها معمولاً با تمرکز روی خلاقیت و اطمینان از تخصیص منابع به پروژه هایی که بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به بقیه دارند، نوآوری را تسریع می کنند. فرآیندی برای ساختارمند نمودن و هدایت نوآوری خلق کنید. فقط مطمئن شوید که این فرآیند با بوروکراسی غیر ضروری موجب از بین رفتن ایده های خلاقانه تازه شکل گرفته نشود.

Don’t Be Afraid to Put Constraints on Innovation
Google has long been the envy of blue-sky thinkers and innovators who admire its world-class and non-bureaucratic approach to innovation. But even Google needs limits. The company recently announced it would begin using formal processes to be sure the right ideas receive resources and attention from senior leaders. Don’t assume that processes and constraints will inhibit innovation — they often accelerate it by focusing creativity and ensuring that funding finds projects with the highest
returns. Create a process to structure and guide innovation. Just be sure that the process doesn’t become a burden and squash innovative ideas with unnecessary bureaucracy.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top