ویرایش محتوا

مثبت فکر کنید، حتی در شرایط اقتصادی موجود

ممکن است تشویق کارکنان برای تفکر مثبت، در شرایط اقتصادی که در آن هستیم، احمقانه و نامناسب به نظر برسد. در این موقعیت تمرکز روی چیزی که می توانند انجام دهند، بر خلاف تمرکز روی عدم تواناییشان می تواند آنها را به رفتارها و نتایج بهتری رهنمون شود. در اینجا سه راهی که می توانند موجب مثبت گرایی در کارکنانتان شوند، ذکر می شود:
۱- با افراد به عنوان کسانی که در اهداف مشارکت می کنند، بنگرید نه به عنوان هزینه. نقش هر کدام از کارکنان را در مشارکتشان در کسب و کار مشخص کنید. از لحظه ای که شما شروع به صحبت در مورد افراد به عنوان هزینه می کنید، منفی گرایی بر شما غلبه کرده است.
۲- هرگز روی واقعیت تلخ را با شکر نپوشانید. مانعی برای اطلاعات نشوید. با پرسنل در مورد شرایط اقتصادی که شرکتتان با آن مواجه است و اینکه آنها چگونه می توانند کمک کنند، صادقانه صحبت کنید.
۳- پرسنل را به چالش بکشید. اقتصاد آرام این فرصت را به شما می دهد که واکنش نشان داده و در مورد کسب و کارتان دوباره تعمق کنید. از ایشان بخواهید که با عقاید جدید برای بهبود فرآیندها، سیستمها و محصولات نزدتان بیایند.

Think Positively. Yes, Even in This Economy

With the econ­o­my in the state it’s in, encour­ag­ing your employ­ees to think pos­i­tive­ly may make you look fool­ish and insen­si­tive. Yet, focus­ing your employ­ees on what they can do rather than what they can­not do will lead to bet­ter atti­tudes and results. Here are three ways to pro­mote pos­i­tiv­i­ty in your people:
۱. Treat employ­ees as con­trib­u­tors, not costs. Empha­size each employ­ee’s role in con­tribut­ing to the busi­ness. The minute you start talk­ing about peo­ple as costs, neg­a­tiv­i­ty will take over.
۲. Nev­er sug­ar­coat real­i­ty. Don’t hold back infor­ma­tion. Talk frankly with employ­ees about the eco­nom­ic real­i­ties your com­pa­ny is fac­ing, while you also explain what they can do to help.
۳. Chal­lenge your peo­ple. Slow economies pro­vide time to reflect on and re-think your busi­ness. Ask your peo­ple to come up with ideas for improv­ing process­es, sys­tems, and products.

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است