مثبت فکر کنید، حتی در شرایط اقتصادی موجود

ممکن است تشویق کارکنان برای تفکر مثبت، در شرایط اقتصادی که در آن هستیم، احمقانه و نامناسب به نظر برسد. در این موقعیت تمرکز روی چیزی که می توانند انجام دهند، بر خلاف تمرکز روی عدم تواناییشان می تواند آنها را به رفتارها و نتایج بهتری رهنمون شود. در اینجا سه راهی که می توانند موجب مثبت گرایی در کارکنانتان شوند، ذکر می شود:
۱- با افراد به عنوان کسانی که در اهداف مشارکت می کنند، بنگرید نه به عنوان هزینه. نقش هر کدام از کارکنان را در مشارکتشان در کسب و کار مشخص کنید. از لحظه ای که شما شروع به صحبت در مورد افراد به عنوان هزینه می کنید، منفی گرایی بر شما غلبه کرده است.
۲- هرگز روی واقعیت تلخ را با شکر نپوشانید. مانعی برای اطلاعات نشوید. با پرسنل در مورد شرایط اقتصادی که شرکتتان با آن مواجه است و اینکه آنها چگونه می توانند کمک کنند، صادقانه صحبت کنید.
۳- پرسنل را به چالش بکشید. اقتصاد آرام این فرصت را به شما می دهد که واکنش نشان داده و در مورد کسب و کارتان دوباره تعمق کنید. از ایشان بخواهید که با عقاید جدید برای بهبود فرآیندها، سیستمها و محصولات نزدتان بیایند.

Think Positively. Yes, Even in This Economy

With the economy in the state it’s in, encouraging your employees to think positively may make you look foolish and insensitive. Yet, focusing your employees on what they can do rather than what they cannot do will lead to better attitudes and results. Here are three ways to promote positivity in your people:
۱. Treat employees as contributors, not costs. Emphasize each employee’s role in contributing to the business. The minute you start talking about people as costs, negativity will take over.
۲. Never sugarcoat reality. Don’t hold back information. Talk frankly with employees about the economic realities your company is facing, while you also explain what they can do to help.
۳. Challenge your people. Slow economies provide time to reflect on and re-think your business. Ask your people to come up with ideas for improving processes, systems, and products.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top