ویرایش محتوا

مدیران غیرمنابع انسانی : آشنایی با مدل یکپارچه مدیریت منابع انسانی

توصیه هایی برای مدیریت عملکرد و رهبری تیم

دوره ی ویژه برای مدیران غیرمنابع انسانی : آشنایی با سیستم مدیریت منابع انسانی نوین در ۱۱ ماژول ۴ ساعته (مجموعاً ۴۴ ساعت)

بر اساس مدل های جاری در شرکت های معتبر دنیا طراحی شده است که در برنامه های آموزش مدیران سازمان ها قابلیت برگزاری به صورت فشرده در پنج روز (آنلاین/ حضوری) را داراست.

مدرس دوره آقای دکتر مراد احمدی پور

دارای گواهینامه از مؤسسه بین المللی مشاوره هی گروپ و نیز از منابع انسانی شرکت ساسول به همراه گواهینامه حضور در سمینارهای بین المللی تخصصی منابع انسانی. از .مؤسساتی همچون سمینار جبران خدمت دبی به همراه نزدیک به ۲۰ سال سابقه ارائه خدمات اجرا/ مشاوره و آموزش مدل های منابع انسانی.به سازمان ها و شرکت های داخلی و بین المللی می باشد.
برنامه ی آموزش مدیران غیرمنابع انسانی قابل برگزاری به صورت اختصاصی برای شرکت های متقاضی است.
شایان ذکر است که هر کدام از ماژول ها که در ذیل به آن اشاره شده.از یک دوره دو روزه تخصصی/ کارگاهی برگرفته شده است؛ و امکان برگزاری تخصصی هر یک از دوره ها به صورت دو روزه به سفارش شرکت ها برای مخاطبین متخصص منابع انسانی نیز وجود خواهد داشت.
شایان یادآوری است که این دوره ها قابلیت متناسب سازی بر اساس نیاز سازمان را نیز دارد.
 • موضوع: فعالیت های اصلی منابع انسانی  (ویژه مدیران غیر منابع انسانی)

عنوان دوره: مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی و نقش مدیران غیر منابع انسانی در مدل HRBP

 • انتظارات از مدیریت منابع انسانی نوین
 • مدل کارشناس شرکتیار منابع انسانی اولریش (HR Busi­ness Partner)
 • ساختار سازمانی منابع انسانی در مدل HRBP
 • نقش مدیران غیر منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تغییر و سیر روانی کارکنان در فرآیند تغییر

مدت: ۴ ساعت

 • موضوع: تجزیه و تحلیل شغل 

عنوان دوره: تجزیه و تحلیل مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی به روش هی

تقویم آموزش منابع انسانی و برنامه کارگاه ها و دوره کاربردی مدیریت به صورت آنلاین و مجازی
تقویم آموزشی و برنامه آموزش منابع انسانی و کارگاه های هی گروپ دیکوم کرک پاتریک سروکوال مرسر ۱۴۰۲ شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد

گروپ

 • کاربردهای شناسنامه شغلی
 • ویژگی های شناسنامه شغل به روش هی گروپ
 • مسئولیتهای کلیدی Key Accountability
 • شاخصهای کلیدی عملکرد
 • محیط عمل

مدت: ۴ ساعت

 

 • موضوع: ارزیابی و مدیریت عملکرد

عنوان دوره: مدیریت عملکرد به روش توافقنامه عملکردی

 • چرخه مدیریت عملکرد
 • توافقنامه های عملکردی
 • ارزیابی دوره ای و بازخورد
 • ارزیابی نهایی عملکرد
 • اتصال نتایج مدیریت عملکرد به جبران خدمت
 • مدیریت عملکرد و سایر ماژولهای منابع انسانی

مدت: ۴ ساعت

 • موضوع: برنامه ریزی منابع انسانی (۱)

عنوان دوره: مدیریت استعدادها

 • برنامه ریزی منابع انسانی و عرضه و تقاضا
 • تلقی عام و خاص از استعداد
 • تجربیات شرکتها و تغییر رویکرد به مدیریت استعداد
 • ماتریس عملکرد/ توان بالقوه Performance/ Potential

مدت: ۴ ساعت

 • موضوع: برنامه ریزی منابع انسانی (۲)

عنوان دوره: کارراهه فردی / حرفه ای و دانشگاهی و جانشین پروری

 • مدل مسیر شغلی دوگانه Dual Career Path
 • خطوط لوله ای متقاطع Career Pipeline
 • اقدامات کارراهه و توسعه کارکنان
 • گزینه هایی برای موفقیت کارراهه شغلی

مدت: ۴ ساعت

 • موضوع: فنون جذب و استخدام

عنوان دوره: مدل شایستگی / تکنیکهای جذب و استخدام

 • ابعاد شایستگی ها
 • فرآیند استخراج شایستگی ها
 • روشهای سنجش شایستگی ها
 • جذب شایستگی محور
 • جذب از داخل و جذب از بیرون
 • روشهای جایگزین
 • بایدها و نبایدهای جذب نیروی انسانی

مدت: ۴ ساعت

 • موضوع: روش های نوین آموزش و توسعه

عنوان دوره: سنجش اثربخشی آموزش به روش کرک پاتریک

 • آموزش شایستگی محور
 • مروری بر مدل دیکوم
 • سطوح اثربخشی آموزش در مدل کرک پاتریک
 • نحوه برآورد اثربخشی آموزش در هر یک از سطوح
 • همراستایی اثربخشی با سایر مدلهای مدیریت
 • الگوهای موفق اثربخشی آموزش

مدت: ۴ ساعت

 • موضوع: آشنایی با سیستم های حقوق و دستمزد و مزایا

عنوان دوره: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی

مدت: ۴ ساعت

محتوای دوره:

 • استراتژی منابع انسانی
 • اثربخشی کارکنان
 • بسته جبران خدمت
 • عوامل مؤثر در جبران خدمت
 • روندهای نوین در جبران خدمت و مزایا
 • بازار کار
 • تحلیل آماری جبران خدمت
 • موضوع: اثربخشی کارکنان

عنوان دوره: سنجش و هدایت اثربخشی کارکنان با مدل هی گروپ

مدت: ۴ ساعت

محتوای دوره:

 • سنحش منابع انسانی
 • آثار و نتایج مورد انتظار
 • توانمند سازی
 • تعهد و تعلق کارکنان
 • ماتریس دسته بندی کارکنان
 • راهکارها و اقدامات بهبود

 

 • موضوع: روابط کار

عنوان دوره: ارتباطات صنعتی، مذاکرات و صدای کارکنان

مدت: ۴ ساعت

محتوای دوره:

 • انضباط در محیط صنعتی و مدیریت تعارضات
 • عدالت، گوناگونی و ترجیحات کارکنان نسل جدید
 • شبکه های داخلی و سازمان غیررسمی
 • صدای کارکنان (شنیدن و انعکاس یافته ها)
 • فنون و نکات قابل توجه در مذاکره با معترضان
 • موضوع: مدیریت تغییر

عنوان دوره: تغییر در محیط و داخل و مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

مدت: ۴ ساعت

محتوای دوره:

 • الفبای تغییر
 • تغییر تدریجی: اصل اساسی و فریب!
 • فنون و مراحل تغییر
 • چالش‌های تغییر
 • بازی تغییر: درک مهارت تصمیم‌گیری در تغییر سازمانی
 • نمونه‌های جهانی و داخلی
 • گوناگونی و تنوع در کارکنان و باورها
 • بازی فرهنگ: تمرینی برای مهارت در شناخت تأثیر فرهنگ
 • جمع‌گرایی و فردگرایی: تشخیص و چاره
دوره مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی
آموزش مدیران غیرمنابع انسانی
تقویم آموزش منابع انسانی و برنامه کارگاه ها و دوره کاربردی مدیریت به صورت آنلاین و مجازی
تقویم آموزشی و برنامه آموزش منابع انسانی و کارگاه های هی گروپ دیکوم کرک پاتریک سروکوال مرسر ۱۴۰۲ شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد

یادداشت ها و مطالب مرتبط با آموزش مدیران — مدیران غیر منابع انسانی:

جبران خدمت مدیران ارشد

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

سیگنال ها و نویزها؛ شایستگی مهم مدیران

شکست مدیران تازه کار

حیطه نظارت مناسب مدیران

دشواری‌های جذب و نگهداشت استعدادها در بازار کار امروز

منابع انسانی ایران

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است