توصیه مرسر برای صد روز اول CHRO

توصیه­ ی شرکت مشاوره ای مرسر

به کسانی که به تازگی به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی به یک شرکت بزرگ وارد می شوند:

اگر به تازگی با این سمت (CHRO) شروع به کار نموده اید، در صد روز اول کاریتان این سه گام را پیگیری کنید:

گام اول: مسائل کسب و کار و نیروی کار آن را بفهمید

عوامل پویای فعلی و در حال تغییر بازارها، مشتریان کلیدی و اثرشان روی استراتژی کسب و کار، برند و اولویتهای نیروی کار را پیدا و درک کنید. (مرسر، مدیر ارشد منابع انسانی)

گام دوم: استراتژی نیروی کار و واحد منابع انسانی را توسعه دهید (مرسر، مدیر منابع انسانی)

  • بخشهایی از نیروی کار و ویژگیهای آنها که مزیتهای رقابتی ایجاد می کنند را توصیف کنید.
  • افراد را در راستای استراتژی کسب و کار قرار دهید.
  • اولویتهای منابع انسانی و اینکه بهترین راه برای سازماندهی و ارائه­ ی خدمات کدام است ار مشخص کنید.

گام سوم:تغییر را تشویق کرده و هدایت کنید (مرسر، مدیر منابع انسانی)

  • تغییرات مورد نیاز، موانع بالقوه و فعالیتهایی که برای اطمینان از اجرای اثربخش تغییر لازم است را تعریف کنید.

لینک دانلود گزارش کامل مرسر

توصیه مرسر به کسانی که به تازگی به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی به یک شرکت بزرگ وارد می شوند
توصیه مرسر به کسانی که به تازگی به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی به یک شرکت بزرگ وارد می شوند. توصیه مرسر برای صد روز اول CHRO
توصیه­ ی شرکت مشاوره ای مرسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top