باطل کردن طلسم همکاری واحد تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار

اگر بین واحد تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار عدم اعتماد وجود داشته باشد، نوآوری تقویت شده توسط تکنولوژی به راحتی قابل متوقف شدن است. این عدم اعتماد اغلب بر اساس این قضیه به وجود آمده است که کارشناسان تکنولوژی اطلاعات تصور می کنند که کاربران نمی توانند تکنولوژی را درک کرده و بیاموزند، از سوی دیگر کارشناسان کسب و کار احساس می کنند که کارشناسان تکنولوژی اطلاعات تمکین نکرده و به آنها فرصتی برای یادگیری نمی دهند.

این داستانها را با تقویت ارتباط بین این دو واحد باطل کنید. بهترین راه برای اعتماد سازی وادار کردن این دو گروه به کار کردن در تیم مشترک است. خروجی خاصی را به آنها معرفی کرده و آنها را مجبور کنید که زمانی را به این کار مشترک اختصاص دهند. تشکیل این نوع تیمها موجب ایجاد تفاهم و یکدلی در هر دو طرف می شود.

Dispel Myths about the IT/Business Partnership

Technology-enabled innovation can easily be stopped in its tracks if there is mistrust between IT and business. Often this mistrust is built on myths — IT professionals feel that the business users don’t understand technology and can’t learn; business professionals feel IT is condescending and doesn’t give them a chance to learn. Dispel these myths by nurturing relationships between the two sides. The best way to build trust is to make both groups work on teams together. Give them a specific
outcome and force them to spend time collaborating. This type of teaming will likely build understanding and empathy on both sides.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top