آموزش مهارتهای مرتبط به دانش آموزان

نکات مهم در زمینه  آموزش مهارت دانش آموزان

مطمئن شوید که تمام جوانان (دانش آموزان) مدرسه را با مهارت های مرتبط ترک می کنند.

(توصیه هایی برای سیاستگذاری تعلیم و تربیت و آموزش در سطح کلان با توجه به بازار کار)

مهارت آموزش به نوجوانان، مشاوره منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل، آموزش جوانان، آموزش منابع انسانی، آموزش دانش آموزان

– رویکردی کل نگرانه به مهارتها داشته باشید.

– مسیر شغلی چند گانه در سیستم آموزشی مهیا کنید. به جوانانی که به سیستم تعلیم تربیت تعلق خاطر پیدا نکرده اند، شانس دوباره ای برای ارتباط مجدد برقرار کردن بدهید.

– برنامه های یادگیری بر اساس شغل را در بین انواع آموزش از جمله آموزش دانشگاهها توسعه دهید.

– برنامه های تعلیم و تربیت و آموزش با کیفیت بالا که مهارتهای شناختی، اجتماعی و هیجانی و تجربه بازار کار را توسعه می دهند، طراحی کنید.

– کارفرماها و سایر ذینفعان را در سیستمهای آموزشی سطوح مختلف درگیر کنید.

 

مهارت آموزش دانش آموزان، مهارت آموزش به نوجوانان، مشاوره منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل، آموزش جوانان، آموزش منابع انسانی

رایان (مهارت آموزش دانش آموزان)

مهارت آموزش به نوجوانان، مشاوره منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل، آموزش جوانان، منابع انسانی

رایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top