دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مؤسسه ­ی مک­ کینزی

در خصوص میزان چابکی (Agile) واحدهای عملکردی (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و …)

تحقیقی انجام داده و واحدها را به چهار دسته تقسیم کرده است.

در این نمونه گیری و قضاوت در خصوص چابکی، به دو جنبه­ ی “شیوه­ های پویا” (که سرعت، پاسخگویی و سازگاری ایجاد می­ کنند.)(واحدهای عملکردی)

و “شیوه­ های باثبات” (که کارآیی، قابلیت اطمینان و رشد ایجاد می­ کنند) تکیه شده است.

واحد های عملکردی
دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

متناسب با وضعیت استارتآپهای بسیار کوچک عمل می کنند. و مقصود از آن استارتآپ به معنای واقعی نیست. مؤسسه ­ی مک­ کینزی. در خصوص میزان چابکی (Agile) (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و …) تحقیقی انجام داده. و واحدها را به چهار دسته تقسیم کرده است. در این نمونه گیری و قضاوت در خصوص چابکی، به دو جنبه­ ی “شیوه­ های پویا” (که سرعت، پاسخگویی و سازگاری ایجاد می­ کنند.). و “شیوه­ های باثبات” (که کارآیی، قابلیت اطمینان و رشد ایجاد می­ کنند) تکیه شده است.

واحدهای عملکردی که متناسب با وضعیت استارتآپهای بسیار کوچک عمل می کنند. و مقصود از آن استارتآپ به معنای واقعی نیست. مؤسسه ­ی مک­ کینزی. در خصوص میزان چابکی (Agile) (سازمان، شرکت،  و …) تحقیقی انجام داده. و واحدها را به چهار دسته تقسیم کرده است. در این نمونه گیری و قضاوت در خصوص چابکی، به دو جنبه­ ی “شیوه­ های پویا” (که سرعت، پاسخگویی و سازگاری ایجاد می­ کنند.). و “شیوه­ های باثبات” (که کارآیی، قابلیت اطمینان و رشد ایجاد می­ کنند) تکیه شده است.(واحدهای عملکردی)

shining objective یا “اهداف درخشان”

حیطه نظارت مناسب مدیران

شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

چه کسانی پروفایلم را در لینکدین چک کرده اند؟

تایید دورکاری تامین اجتماعی

مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی

توصیه مرسر برای صد روز اول CHRO

نسخه ی به روز از منابع انسانی شرکت یار (HRBP 2.0)

مؤسسه ­ی مک­ کینزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top