واحد منابع انسانی

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

مأموریتهای واحد منابع انسانی و تکنولوژی اطلاعات (IT)

در بسیاری از مواقع مخصوصاً زمانی که ارتباط داخل سازمانی مطرح است، با یکدیگر همپوشانی دارند.

مدیریت دانش

واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

نمود این فعالیت مشترک در ماموریتهایی نظیر”مدیریت دانش” بسیار دیده می شود. اگر همه چیز به خوبی پیش برد. و مدیران ارشد در سازماندهی موفق شوند، این فصل مشترک. بین منابع انسانی و تکنولوژی ارتباطات می تواند. شروعی برای هم افزایی باشد. اما بر خلاف این رویه اثربخش و کارآمد، در برخی از سازمانها. رویارویی برای تعیین متولی “مدیریت دانش” در صدر اقدامات این دو واحد قرار گرفته. و به موضوعی چالشی تبدیل می شود.

از یکسو، واحد منابع انسانی خود را متولی بهبود. و ارتقای شایستگی کارکنان معرفی کرده است.

بدین ترتیب اقدامات مربوط به مدیریت دانش را یکی از سرفصلهای فعالیت خود معرفی کرده اند. واحد تکنولوژی اطلاعات هم استقرار. و به کارگیری شبکه و خزانه ای برای ثبت و ضبط و بازیابی دانش. را در حیطه فعالیتهای مربوط به تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات معرفی می کند. این کشمکش دائمی تاکنون در این شرکتها نتیجه ای. جز از دست رفتن فرصت کشف و به اشتراک گذاری دانش نداشته است.

واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

شیفتگی تخصصی

هر دوی این واحدها باید خود را از دام “شیفتگی تخصصی” رهانیده و به فلسفه وجودی تشکیل خود. و رویکردهای نوین مدیریتی نگاهی دوباره بیاندازند. در این رویکردها و مدلهای نوین کسب و کار محور، از این واحدهای ستادی. انتظاری جز پشتیبانی و حمایت و تسهیل گری نمی رود. این پشتیبانی و حمایت در این مورد مشترک، تسهیل گردش اطلاعات و ارتباطات مورد نظر است.

رویکردهای نوین مدیریت منابع انسانی بر نقش تسهیل کنندگی تاکید دارند. به طوری که حتی مالکیت پروژه های بهبود. مدیریت منابع انسانی را در حیطه فعالیتهای مدیران عملیاتی دانسته و از مدیران و متخصصان منابع انسانی حمایت، پشتیبانی و تسهیل گری را انتظار دارند.

واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

نقش پلیس و گزمه در واحد منابع انسانی:

نقش “گزمه” در سازمان برای شناسایی و کنترل فعالیتهایی که بر خلاف مقررات داخلی. است، قبایی درخور منابع انسانی نبوده و ایشان باید پذیرای تغییرات و تسهیل کننده آن باشند.

در این رویکردها از واحد تکنولوژی اطلاعات هم انتظار می رود. در راستای راهکارهایی برای بهبود گردش اطلاعات به اشتراک گذاری. دانش و ذخیره و بازیابی آن اندیشد. و به این ترتیب سراغ راحت ترین گزینه ها نرود. گزینه هایی مثل منزوی کردن شبکه ارتباطی داخلی از دنیای خارج و بستن پورت های کامپیوترهای داخلی .و تقلیل این تکنولوژی به چیزی شبیه یک کتابخانه و یا ضبط صوت.

پیدا کردن و اجرای راهکارهایی برای حفظ امنیت شبکه. غیر از بستن آن شایسته ی این کارشناسان است.

واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top