چارچوب ۱۰-۲۰-۷۰

چارچوب ۱۰-۲۰-۷۰

رویکردی برای توسعه مهارت رهبری در دهه های گذشته بوده است.

توسعه مهارت رهبری، لیدرشیپ : (آموزش منابع انسانی و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

بدین معنی که ۷۰% از این نوع توسعه ها با تجربیات کاری، ۲۰% با یادگیری از دیگران. و ۱۰% نیز از طریق برنامه های آموزشی رسمی کسب می شدند.

این نسبت اخیراً بر اساس تحقیقی که توسط DDI و Conference Board انجام شد.، به ۵۵% از راه تجربیات کاری، ۲۵% با آموختن از دیگران. و ۲۰% نیز از طریق آموزشهای رسمی تغییر پیدا کرده است.

 

توسعه مهارت رهبری : (آموزش منابع انسانی  و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

رهبری اثربخش

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

توسعه مهارت رهبری، لیدرشیپ : (آموزش منابع انسانی و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

شرح شغل مدیر کارخانه صنعتی

نسخه ی به روز از منابع انسانی شرکت یار (HRBP 2.0)

میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

About Rayan Rahbord (RRC Ltd)

پرسشنامه دیدگاههای کارکنان

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

ارزیابی اثربخشی در سطح سوم (تغییر رفتار)

بازطراحی واحد منابع انسانی

چارچوب ۱۰-۲۰-۷۰

گزارش بازارسنجی بازار کار ایران ISURVEY

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

آمادگی لازم برای حرفه ای شدن SVP

مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

رتبه ایران در گزارش سرمایه انسانی ۲۰۱۶ لینکدین

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ

بازنگری در جبران خدمت پس از ۲۰۲۰

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

برنامه ریزی بودجه جبران خدمت برای سال ۲۰۱۹

اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

توسعه مهارت رهبری : (آموزش منابع انسانی  و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

توسعه مهارت رهبری، لیدرشیپ : (آموزش منابع انسانی و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top