سه راه برای دریافت و ارسال اخبار ناگوار

دریافت اخبار ناگوار خوشایند نیست. ارسال این اخبار هم همینطور است. در هر زمینه ای که مشغول باشید، در اینجا به ذکر سه نکته برای بررسی و ارسال اخبار ناگوار می پردازیم.

۱- همیشه این اخبار را به هنگام منتقل کنید. ویژگی شگفت کنندگی را با نقل این اخبار در اسرع وقت از بین ببرید. اگر شما خود این آمار و ارقام را ارائه ندهید، مدیرتان می تواند به مدیریت این شرایط در جولای در عوض نوامبر بپردازد. [به نظر می رسد کنایه از اعمال این ضعفها در جولای و زمان ارزیابی های پرسنلی باشد]

۲- گذشته را به خاطر بیاورید. معمولاً شما تجربیاتی از گذشته دارید که می توانید آنها را به کار گیرید. بگذارید که این مورد باعث آمادگی ذهنی تان شود، ولی فروتن باشید و اینطور تلقی نکنید که می دانید این اخبار بد دقیقاً چه پیامدهایی دارند.

۳- به کسی که پیام را آورده سخت نگیرید. اگر می خواهید که افراد با شما رو راست باشند، فردی که خبرهای بد را برایتان آورده مقصر نگیرید. از او تشکر کرده و با پاداش دادن او را تشویق کنید که در شرایط بحرانی با شما گفتگو کند.

۳ Ways to Deliver and Receive Bad News


Receiving bad news is no fun. Giving it isn’t either. Whichever end you’re on, here are three tips to better deliver and handle bad news:

۱. Tell early and often. Get surprises out there as soon as possible. If you’re not going to make your numbers, your boss can manage the situation better in July than she can in November.
۲. Remember the past. It’s likely you have some past experience you can draw from. Let this help you prepare mentally, but be humble — don’t assume you know exactly what this bad news will bring.
۳. Don’t shoot the messenger. If you want people to be open and honest with you, don’t blame the person delivering the bad news. Thank them for sharing and reward their courage to speak up in difficult times.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top