سه نکته ای که زمان استخدام فرد مخالفتان باید به دنبال آن باشید

رهبران گوگل می دانند که نیازمند شنیدن صدای مخالفشان هستند. رهبران فوق العاده، افرادی را استخدام می کنند که با ایشان مخالف باشند؛ بنابراین صداهای مخالف همیشه همراهشان خواهند بود. در اینجا سه چیزی که زمان استخدام فرد مخالفتان باید در پی آن باشید ذکر می گردد:
۱- قوت ایده ها: رهبران به دیدگاههای جایگزین شونده بر اساس واقعیات و داده ها نیاز دارند. ایده های متضاد باید پخته بوده و در متنی که بهترین حالت برای سهامداران است، قرار گیرند.
۲- جاه طلبی: کسی که با شما مخالفت می کند، برای جوش کردن سماور پیش شما نیست. دنبال کسی باشید که علاقمند به ارتقا در سازمان بوده و در پی صید بزرگ است.
۳- اثرات به جا مانده: مطلوبیت مخالفت کافی نیست. مطمئن شوید که اثرات به جا مانده از فرد نشان دهنده توانایی وی در پیگیری عقاید و انجام شدن کارها می باشد.

۳ Things to Look for When Hiring People Who Disagree With You

Good leaders know they need to hear opposing voices. Great leaders hire people who disagree with them so those opposing voices are with them at all times. Here are three things to look for when hiring someone who disagrees with you:

۱. Strength of ideas. Leaders need alternate views based on facts and data. Contrary ideas should be well thought-out and put in context of what’s best for all stakeholders.
۲. Ambition. Someone who disagrees with you shouldn’t just be there to stir the pot. Look for someone who is interested in moving up in the organization and is in for the long haul.
۳. Track record. Willingness to disagree is not enough. Be sure that the person’s track record shows an ability to follow through on ideas and get things done.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top