اطلاع‌رسانی مزایا به کارکنان

مؤثرترین راه برای اطلاع رسانی جزئیات و واقعیات مزایای سازمان، آموزش تک تک افراد است. پژوهشی که به تازگی انجام گردیده است، مشخص نمود نزدیک به نیمی از کارکنانی که به مزایای شرکتشان نمره الف یا ب داده‌بودند، اظهار داشتند نشست‌های یک‌به‌یک تاکتیک مؤثری بوده‌است. در مقایسه، تنها ۳۸ درصد کارکنان گفتند که عدالت در مزایا مفید بوده‌است.

بر اساس یافته‌های وینستون بنفیتس – یک ارائه‌دهنده غیرانتفاعی برنامه‌های مزایا – در حالی که چشم‌انداز نشست‌های یک‌به‌یک می‌تواند برای کارشناسان منابع‌انسانی و جبران خدمت تأثیرگذار قلمداد شود، درنظرداشتن سه نکته می‌تواند به اجرای روان این فرآیند کمک کند. این نکات عبارتند از:

۱- منابع صحیح را فراهم نمایید

هنگامی که در حال ارائه مطلب در خصوص مزایا به صورت عمومی هستید، منابع را به حضار تحویل می دهید تا به آنها نگاهی انداخته و طوری که مناسب می دانند از آن استفاده کنند.

ولی در جلسات فردی، کارشناسان جبران‌خدمت و مزایا مجبورند که برای متناسب‌سازی آن منابع به‌طوری‌که یک کارمند تقاضا می‌کند آماده شوند.

۲- به واسطه‌ها نیز نگاهی داشته باشید

در بسیاری از موارد واسطه‌های جبران خدمت و مزایا [افراد تأثیرگذار مابین کارگر و کارفرما] دوست دارند که وارد جلسات یک‌به‌یک شوند و شرکتها باید از این فرصت هر زمان که امکان‌پذیر باشد، استفاده کنند.

کارکنان اگر بدانند که یک فرد آگاه به منابع انسانی یا جبران‌خدمت از خودشان آنجا حضور دارد، احساس راحتی می‌کنند و تخصص یک واسطه می‌تواند درک کارکنان را بهبود بخشد.

۳- زمان مناسبی را تخصیص دهید

نکته جلسات مذکور این است که به کارکنان، تمام زمانی را که برای درک گزینه‌های پیش‌رو و تصمیم‌گیری مطلعانه نیاز دارند، ارائه کنید.

هجوم به سمت کارکنان از طریق این جلسات مطمئناً باعث هموار شدن آبشار آموزش تک‌به‌تک خواهد شد.

ترجمه: رایان راهبرد چابک

منبع:

http://www.hrbenefitsalert.com/3-things-you-need-to-know-about-one-on-one-benefits-communication/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top