گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

خلاصه گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ با عنوان:

“انجام کسب و کار، فرصت برابر برای همگان” بازار کار بانک جهانی

در خصوص ویژگی های محیط اقتصادی کسب و کارها در جمهوری اسلامی ایران

گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی شامل یک مقدمه و ۱۳ فصل به شرح ذیل است:

بازار کار بانک جهانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

شروع یک کسب و کار، تعامل با مجوزهای تاسیس، گرفتن نیروی الکتریسیته، ثبت دارائی ها، گرفتن اعتبارات،

محافظت از سرمایه گذاران خرد (با اقلیت سهام)، پرداخت مالیات، تجارت ماورای مرزهای کشوری، اجرای قراردادها، حل مسائل مربوط به ورشکستگی، مقررات بازارکار، فاصله با پیشروان و راحتی رتبه بندی کسب و کارها با ذکر منابع مورد استفاده است.

بازار کار بانک جهانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

با توجه به اهمیت مبحث بازارکار، جداول خلاصه یافته ها در زمینه مقررات بازارکار در ذیل ترجمه شده است. شایان ذکر است که ترجمه حاضر، ترجمه رسمی بانک جهانی نیست و مواردی نیز در آن دیده می شود که مورد تأیید نبوده و یا مورد تردید مترجم بوده است. این موارد با علامت [؟] مشخص شده اند.

بازار کار بانک جهانی :انجام کسب و کار، فرصت برابر برای همگان  (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

بازار کار بانک جهانی :انجام کسب و کار، فرصت برابر برای همگان  (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

بازار کار بانک جهانی :انجام کسب و کار، فرصت برابر برای همگان  (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

بازار کار بانک جهانی :انجام کسب و کار، فرصت برابر برای همگان  (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

شایان ذکر است که اصل گزارش حاوی سایر بخشها به زبان انگلیسی، از طریق لینک ذیل قابل دریافت است:

بازار کار بانک جهانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

http://www.isurvey.ir/Bank.pdf

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹

یک تجربه: صدای کارکنان

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

رهبری اثربخش

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

حیطه نظارت مناسب مدیران

shining objective یا “اهداف درخشان”

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

چه کسانی پروفایلم را در لینکدین چک کرده اند؟

تایید دورکاری تامین اجتماعی

کارگاه های آموزشی تخصصی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

شرح شغل مدیر کارخانه صنعتی

توصیه مرسر برای صد روز اول CHRO

مشاهده در لینکدین

بازار کار بانک جهانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top