برای بازنشسته شدن به یازده برابر حقوق سالانه تان نیاز دارید

برای بازنشسته شدن به یازده برابر حقوق سالانه تان نیاز دارید. اگر برنامه تان این است که در سن ۶۵ سالگی بازنشسته شوید، نیاز دارید که برای حفظ استانداردهای فعلی زندگیتان، یازده برابر حقوق سالانه را ذخیره کنید. اما چند درصد افراد در مسیری هستند که به این موفقیت برسند؟

پاسخ این است: تنها ۳۰% از افراد مصممند که این مبلغ را برای بازنشستگی ذخیره کنند.

این آمار و ارقام از یک تجزیه و تحلیل جدید که توسط آون هِویت[i] (یک شرکت مشاوره جبران خدمت و مزایا) انجام شده، به دست آمده اند. این آزمون چشم انداز ۲/۲ میلیون کارمند در ۷۸ شرکت بزرگ آمریکایی را مورد سنجش قرار داد.

محاسبه میزان ذخیره مناسب (۱۱ برابر حقوق) برای یک آمریکایی (مازاد بر مزایای بازنشستگی تأمین اجتماعی) با در نظر گرفتن نرخ تورم و خدمات پزشکی مورد نیاز پس از بازنشستگی و این واقعیت که بازنشستگان نیاز خواهند داشت که استانداردهای فعلی زندگیشان را حفظ کنند  انجام گرفته است. فرض بر این بوده که کارکنان در سن ۶۵ سالگی و پس از ۳۰ سال کار بازنشسته می شوند.

اما اگر برنامه دارید که تا سن ۶۷ سالگی کار کنید، مبلغ ذخیره به ۴/۹ (نه و چهار دهم)برابر حقوق سالانه کاهش خواهد یافت.

در عوض اگر بخواهید زودتر و در سن ۶۲ سالگی بازنشسته شوید، هزینه تان به ۵/۱۳ (سیزده و نیم) برابر حقوق فعلیتان خواهد بود.

کارکنان به طور متوسط در شرایطی بودند که ۸/۸ برابر حقوق نهایی شان را ذخیره می کردند که طبیعتاً پایین تر از ۱۱ برابر پیش گفته است. اگر میزان ذخیره حاصل از مستمری بازنشستگی را از معادله حذف کنیم، عدد ۸/۸ به حدود ۷/۶ (شش و هفت دهم) برابر حقوق سالانه کاهش پیدا خواهد کرد.

این درست است؛ چون بر اساس تحقیق آون هِویت، متوسط مشارکت آمریکائیان در برنامه های تعریف شده و مشخص برای ذخیره بازنشستگی در مسیری است که تنها به ۷/۶ (شش و هفت دهم) برابر حقوق سالانه شان در سن بازنشستگی ۶۵ سال منتهی می شود.

این تجزیه و تحلیل همچنین مشخص نمود که تنها در سال اول بازنشستگی، افراد به منظور حفظ استانداردهای زندگی، ۸۵% حقوق سالانه شان را خرج می کنند.

[البته باید دقت شود که این نرخ و مبلغ با در نظر گرفتن سطح تورم در جامعه مورد مطالعه که کشور آمریکاست، در نظر گرفته شده و برای تعمیم این نتیجه با فرض ثابت ماندن سایر شرایط و متغیرهای مداخله گر، لازم است که یا نرخ تورم در محاسبات دخالت داده شود و یا اینکه درآمد فعلی را به دلار محاسبه نموده و در عدد مورد نظر ضرب نماییم]

منبع: «مقدار واقعی کفایت درآمد بازنشستگی سال ۲۰۱۲ در شرکتهای بزرگ» آون هِویت[ii]

۲ جولای ۲۰۱۲ کریستین شاپِل

ترجمه: مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد چابک


[i] Aon Hewitt

[ii] The Real Deal: 2012 Retirement Income Adequacy at Large Companies,” Aon Hewitt

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top