روند بلوغ منابع انسانی

بلوغ منابع انسانی کسب و کار

دیدگاه سازمان ومدیران ارشد آن نسبت به منابع انسانی. و نیز میزان اتکا به نقش آن در استراتژی اساسی کسب و کار. در کنار همراستایی استراتژی منابع انسانی و استراتژی کسب و کار. و میزان آگاهی افراد از نقش خود در تحقق استراتژی های اساسی کسب و کار. می تواند نشانه ی سطح بلوغ یافتگی منابع انسانی سازمان باشد.

بدین ترتیب سازمانها از نظر سطح بلوغ یافتگی در سطوح ذیل دسته بندی می شوند. که می تواند نشان دهنده روند منابع انسانی نیز باشد:

  • تأکید روی افراد (People – Averse)

کمبود درک نیاز به مدیریت سرمایه انسانی وجود دارد. و این موضوع در تکوین استراتژی شرکت و مدیریت عملکرد در نظر گرفته نمی شود. استراتژی های مربوط به افراد غیرواقع بینانه اند و انتزاع یافته از استراتژی کسب و کار هستند. روند منابع انسانی

  • آگاهی نسبت به افراد (People – Aware)

در حالی که در خصوص نیاز به شیوه های مدیریت سرمایه انسانی شواهدی موجود است، کمبود سیستم و فرآیندهای مناسب دیده می شود. با اینکه استراتژی هایی در خصوص افراد وجود دارد، معمولن این استراتژی ها همراستا با استراتژی های کسب و کار نیست. و کارکنان در خصوص درک چگونگی تأثیر مثبت مسئولیتهایشان بر دستاوردهای استراتژی کسب و کار ناتوان هستند. بلوغ منابع انسانی کسب و کار

  • افراد همراستا (People – Aligned)

استراتژی اساسی کسب و کار روشن و در ارتباط با استراتژی های سرمایه انسانی است. کارکنان درک عمومی خوبی در خصوص چگونگی پشتیبانی مسئولیتهایشان از استراتژی کسب و کار دارند؛ ولی همچنان برخی از استراتژی های سرمایه انسانی به طور کامل با اولویتهای کسب و کار گره نخورده اند. بلوغ منابع انسانی کسب و کار

  • افراد در مرکز (People – Centric)

سازمان دارای شیوه های مدیریت سرمایه های انسانی رسمی و واقع بینانه است که به طور عمده پذیرفته شده و به کار بسته می شوند. نقشهای منابع انسانی و ارتباط مستقیم آنها با عملکرد به طور کامل در استراتژی اساسی کسب و کار مستند شده و مدیریت سرمایه انسانی به طور مداوم سنجیده شده و به عنوان پیشران اصلی بهبود عملکرد سازمان محسوب می شود.  روند منابع انسانی

وقتی که سازمان به بالاترین سطح یعنی محوریت افراد (People – Centric) می رسد، هر کارمندی می داند که چگونه کارهایش در رسیدن سازمان به استراتژی هایش اثرگذار خواهد بود.

کانال تخصصی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک در تلگرام:  @rayanHRM

مطالب و یادداشت های مرتبط با بلوغ منابع انسانی کسب و کار:

تاریخچه مدیریت منابع انسانی

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

Hay: روندها تا سال ۲۰۳۰

نسل هزاره در محیط کار

تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

منابع انسانی چابک

مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top