تحلیل بازار کار در جبران خدمت به روش هی گروپ

بر اساس مدل هی گروپ در جبران خدمت، سازمانها حداقل در دو بازار متفاوت شامل بازار استعدادها و بازار فروش محصول/ خدمت با هم رقابت می کنند. برای فعالیت موفق در بازار کار نیاز به تحلیل بازار و شناخت کافی از آن وجود دارد. هر دوی این بازارها در ارزیابی و تحلیل بازار و رقابت پذیری سازمان و جبران خدمت باید در نظر گرفته شوند.

تحلیل بازار کار و جبران خدمت (مدل هی گروپ)
تحلیل بازار کار یکی از پایه های جبران خدمت در مدل هی گروپ است.

۱. تحلیل بازار استعدادها

رابطه بین جبران خدمتی که توسط سازمان پیشنهاد می شود و سازمانهای دیگری که برای اکتساب همان فرد رقابت می کنند، به روشنی بر توان سازمان برای جلب و نگهداری افرادی که می خواهد تأثیر می گذارد.

۲. تحلیل بازار فروش محصول/ خدمت

جبران خدمت نشانگربخش عمده ای از هزینه های اغلب سازمانهاست. اگر سازمانی بسیار بیشتر از رقبای محصولاتش به آن اختصاص دهد، احتمالن هزینه های پرسنلی اش را بالا می برد و بدین ترتیب خود را در ارائه قیمت رقابتی و سود ناتوان می کند؛ مگر اینکه این امر با بهره وری بالاتر نیز همراه شود.
این مدل توسط رایان راهبرد چابک ارائه می شود.

مطالب و یادداشت های مرتبط با بازار کار:

قیمت در بازار کار؛ بسته جبران خدمت

بازاریابی استخدام؛ برترین مزیت رقابتی سازمانهای پیشرو

گفتارهایی در شفافیت جبران خدمت

گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

گزارش بازارسنجی بازار کار ایران ISURVEY

منابع انسانی ایران

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top