تحلیل بازار در جبران خدمت به روش هی گروپ

بر اساس مدل هی گروپ در جبران خدمت، سازمانها حداقل در دو بازار متفاوت شامل بازار استعدادها و بازار فروش محصول/ خدمت با هم رقابت می کنند. برای فعالیت موفق در بازار کار نیاز به تحلیل بازار و شناخت کافی از آن وجود دارد. هر دوی این بازارها در ارزیابی و تحلیل بازار و رقابت پذیری سازمان و جبران خدمت باید در نظر گرفته شوند:
۱. بازار استعدادها
رابطه بین جبران خدمتی که توسط سازمان پیشنهاد می شود و سازمانهای دیگری که برای اکتساب همان فرد رقابت می کنند، به روشنی بر توان سازمان برای جلب و نگهداری افرادی که می خواهد تأثیر می گذارد
۲. بازار فروش محصول/ خدمت
جبران خدمت نشانگربخش عمده ای از هزینه های اغلب سازمانهاست. اگر سازمانی بسیار بیشتر از رقبای محصولاتش به آن اختصاص دهد، احتمالن هزینه های پرسنلی اش را بالا می برد و بدین ترتیب خود را در ارائه قیمت رقابتی و سود ناتوان می کند؛ مگر اینکه این امر با بهره وری بالاتر نیز همراه شود.
این مدل توسط رایان راهبرد چابک ارائه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top