سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

سال نو : از پنجره بیرون را تماشا می کنم

جوانی ۲۰، ۳۰ ساله که ماسکی تیره هم به چهره دارد. (سال نو)

و با لباسی تیره تر چند بار می رود و می آید، حسابی هم مواظب دوروبرش است.

بیراه نیست اگر در پایان سال ناملایمات و پر از محنت، فکر کنم که قصد خوبی در سر نداشته باشد.

در این حال ناگهان شروع به دویدن می کند و پرش از یک مانع یک و نیم متری و چرخشی در هوا با مهارتی مثال زدنی.

پارکور باز است!

سال نو : خیالم کمی راحت می شود، پیرمردی که در کنارش با زحمت راه می رفت، با حرارت شروع به کف زدن و تشویقش می کند.
در لابه لای نالطفی های زمانه، شاید این اتفاقات متوسط چیزی است که کم داریم. همین چیزهایی که به سادگی اسباب شادی اند و از مدارای مردم با هم به دست می آیند.
مدارا با دیگرانی که علاقه ای متفاوت دارند و ضرری به کسی نمی رسانند و گاهی حتی منفعتی از جنسی متفاوت.
آرزوی فراگیر شدن 《خوی مدارا و سهل گیری》برای کشور و مردمانم دارم؛ مدارایی که بی تردید شادمانی می بخشد و همه مان را در کنار هم نگه می دارد.
شادباش نوروز خدمت همه ی دوستان و همراهان

نوروز و شادکامی
نوروز و شادکامی

سال نو : خیالم کمی راحت می شود، پیرمردی که در کنارش با زحمت راه می رفت، با حرارت شروع به کف زدن و تشویقش می کند.
در لابه لای نالطفی های زمانه، شاید این اتفاقات متوسط چیزی است که کم داریم. همین چیزهایی که به سادگی اسباب شادی اند و از مدارای مردم با هم به دست می آیند.
مدارا با دیگرانی که علاقه ای متفاوت دارند و ضرری به کسی نمی رسانند و گاهی حتی منفعتی از جنسی متفاوت.
آرزوی فراگیر شدن 《خوی مدارا و سهل گیری》برای کشور و مردمانم دارم؛ مدارایی که بی تردید شادمانی می بخشد و همه مان را در کنار هم نگه می دارد.
شادباش نوروز خدمت همه ی دوستان و همراهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top