نقش منابع انسانی شرکت یار HRBP

یک کارشناس شرکت یار منابع ­انسانی موفق:

به­ عنوان یک مدافع کارکنان و عامل تغییر عمل می­ کند. (شرکت یار، بیزینس پارتنر)

او نیازهای مرتبط با منابع­ انسانی را پیش­نگری و ارزیابی کرده

و این نیازها را به ­صورت پیش­ دستانه به واحد منابع ­انسانی و مدیریت کسب ­وکار اطلاع ­رسانی می ­کند و در جستجوی راههایی برای توسعه­ ی راهکارهای منسجم است.

شرکت یار، بیزینس پارتنر : کارشناس شرکت یار منابع انسانی همکاری در بین بخشهای موجود در منابع ­انسانی را روش ­مند کرده. تا بتواند خدماتی با ارزش ­افزوده به مدیریت و کارکنان ارائه نماید. و منعکس ­کننده­ ی اهداف کسب­ وکاری سازمان باشد.

این نقش ممکن است دربرگیرنده مسئولیتهای منابع­ انسانی در عرصه ­ی بین­ المللی نیز باشد. کارشناس منابع ­انسانی شرکت­ یار همچنین سطح مؤثری از سواد کسب­ وکار در مورد وضعیت مالی بخشهای مختلف، برنامه هایمیان­ مدت، فرهنگ و وضعیت رقابتی را ایجاد می­ کند.

منابع انسانی شرکت یار، بیزینس پارتنر
منابع انسانی، بیزینس پارتنر،  HRBP، شرکت یار

به­ عنوان یک مدافع کارکنان و عامل تغییر عمل می­ کند.شرکت یار، بیزینس پارتنر

نیازهای مرتبط با منابع­ انسانی را پیش­نگری و ارزیابی کرده.

و این نیازها را به ­صورت پیش­ دستانه به واحد منابع ­انسانی و مدیریت کسب ­وکار اطلاع ­رسانی می ­کند و در جستجوی راههایی برای توسعه­ ی راهکارهای منسجم است.

کارشناس شرکت یار منابع انسانی همکاری در بین بخشهای موجود در منابع ­انسانی را روش ­مند کرده. تا بتواند خدماتی با ارزش ­افزوده به مدیریت و کارکنان ارائه نماید. و منعکس ­کننده­ ی اهداف کسب­ وکاری سازمان باشد.

این نقش ممکن است دربرگیرنده مسئولیتهای منابع­ انسانی در عرصه ­ی بین­ المللی نیز باشد. کارشناس منابع ­انسانی شرکت­ یار همچنین سطح مؤثری از سواد کسب­ وکار در مورد وضعیت مالی بخشهای مختلف، برنامه هایمیان­ مدت، فرهنگ و وضعیت رقابتی را ایجاد می­ کند.

HRBP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top