multi-skilled

شناسنامه شغلی حاصل بررسی و تحلیل عمیق و آنالیز مشاغل

بر اساس مدل هی گروپ

شناسنامه شغل و شرح شغل که گاهی به نام شرح وظایف نیز نامیده می شوند، یکی از مهمترین داده های حاصل از سازماندهی می باشند.

تأمین داده ها و اطلاعات لازم برای تحلیل شغل و تهیه ی شرح شغل و شناسنامه شغل مخصوصاً اگر در نظر داشته باشیم که کاربردی، روزآمد و حرفه ای باشند، یکی از مشکلات کسب و کارهاست.

رایان راهبرد چابک علاوه بر سازماندهی دوره های کارگاهی متعدد در زمینه آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی، در چند سال گذشته با صرف بیش از سی هزار نفر نفر ساعت تلاش متخصصان تحلیل مشاغل، داده های واقعی مشاغل را از شرکت ها و سازمان ها در صنایع مختلف جمع آوری نموده و پس از جمع بندی مشترکات، با متد هی گروپ آنها را تحلیل کرده است. این اطلاعات با کمک مدیران و خبرگان مرور و صحه گذاری شده و با اطمینان بالایی، انعکاس دهنده ی آن چیزی است که هم اکنون در شرکت ها و صنایع مختلف در حال اجراست.

اطلاعات شرح شغل و شناسنامه شغلی حاصل از بررسی الگوهای بهینه و جمع آوری داده های میدانی قابل تهیه از شرکت رایان راهبرد چابک می باشند.

اطلاعات شرح شغل و شناسنامه شغلی که به روش هی گروپ تهیه شده اند، در حال حاضر به صورت آفلاین قابل ارائه با شرکت های متقاضی است. بدین منظور دعوت می شود با شماره ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ تماس برقرار نمایید. مژده اینکه به زودی بانک اطلاعات شغلی که برای اولین بار در کشور بر اساس متد هی گروپ جمع آو ری، تحلیل، صحه گذاری و جمع بندی شده، از طریق وب سایت رایان راهبرد نیز در دسترس خواهد بود.


لینک خرید شناسنامه های شغلی

آموزش کارگاهی آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی (شرح شغل) به روش هی گروپ

شرح وظایف یا شناسنامه شغل؛ کدام مناسب تر است

وبلاگ منابع انسانی ایران

Scroll to top