مدیریت عملکرد چابک کارکنان

بازخوردهای مداوم در محیط کار

هر روز اهمیت بیشتری برای کارکنان بیشتری پیدا می کند

تحقیقات جدید نشان می دهند

مدیریت عملکرد چابک، ارزیابی عملکرد، آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا

که حدود ۶۴ % از  پرسنل مورد بررسی، انتظار داشتند. که مدیر/ سرپرستشان حداقل هر دو هفته یکبار عملکردشان را چک کرده. و بازخورد ارائه کند. در عین حال حدود ۴۲ % از افراد نسل هزاره (متولدین ۲۰۰۰ – ۱۹۸۰) این بازخورد. را هفته ای یکبار می خواهند.

سازمان و شرکتی که فرهنگ سازمانی اش را به سمت این می برد که

گفتگوهای صریح، مداوم و منظمی ایجاد کند، کارکنانش. را برای اینکه مشارکت بیشتری در راه دستیابی به اهداف و موفقیت داشته باشند، توانمند کرده است. در چند سال گذشته بسیاری. از شرکتهای موفق دنیا به این سمت حرکت کرده. و روی خلق فرهنگی بر اساس بهبود مداوم تمرکز کرده اند. این شرکتها با نگاه به سیستم عملکردشان آن را تاثیر گذار. روی ماندگاری و تعهد و تعلق کارکنان می دانند؛ در عین حال کارکنان نمره های ارزیابی را دوست نداشته. و در بسیاری از موارد آنها را غیر منصفانه ، تضعیف کننده، یک کار اضافی و بی فایده و حتی یک تهدید دانسته اند.

مدیریت عملکرد چابک،ارزیابی عملکرد، آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا

به همین مناسبت بسیاری از شرکتها به سمت مدیریت عملکرد چابک (Agile) حرکت کرده اند. در این نوع مدیریت عملکرد، سادگی، حیاتی است. رتبه بندی مورد تاکید نیست. و کارکنان با مدیرانشان روی انتظارات کوتاه مدت و معدود کار می کنند؛ در دوره های زمانی منظمی که بین مدیران و کارمند توافق شده ، همدیگر را ملاقات کرده. و در خصوص موضوع صحبت می کنند. و حتی در صورت لزوم انتظارات را تغییر می دهند. این مکالمات لزوما مکتوب نمی شوند، مگر. در شرایط خاصی که اقدامات بعدی مورد نیاز باشد.

مدیریت عملکرد چابک،ارزیابی عملکرد، آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا ویژگی های ارزیابی عملکرد سنتی عبارتند از :

  • گذشته را ارزیابی می کند.
  • مستندات ثابت هستند.
  • کار و رویدادی است که هر سال یکبار رخ می دهد.
  • تحت کنترل واحد منابع انسانی است.

ویژگی های مدیریت عملکرد چابک نیز عبارتند از :

  • به دنبال بهبود آینده است.
  • گفت و گوها انعطاف پذیر هستند.
  • فرآیند دائمی است .
  • تحت کنترل مدیر و کارمند است.

مدیریت عملکرد چابک: ( ارزیابی عملکرد، آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

مدیریت عملکرد چابک، ارزیابی عملکرد، آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top