مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

کلیپی بی نظیر از توصیه های  (مدیر سابق عملیات منابع انسانی)

مدیر منابع انسانی گوگل در این مصاحبه عمیق و چالشی، از روشها و تکنیکهایی می گوید

که منجر به کشف، توسعه و نگهداشت استعدادها در این شرکت شده،

به طوریکه توانسته علاوه بر پیشرو بودن در نوآوری، این شرکت را در صدر شرکتهای مطلب برای کارکردن قرار دهد.
تلقی گوگل در خصوص نوآوری، فرآیندها و فیلترهای جذب، توازن بین کار و زندگی، نحوه مدیریت عملکرد و توسعه مهارتهای رهبری و مدیریت در افراد بالقوه و سایر عوامل موفقیت شرکت در این مصاحبه ۱۳ دقیقه ای به روشنی مطرح شده اند.

مدیر منابع انسانی گوگل ، این مصاحبه می تواند روشنگر راههای تازه ای برای مدیران و کارفرمایان باشد. معرفی آن به مدیران و همکارانی که علاقه مند به موفقیت شغلی شان هستید، سپاسگزاری آنها را در پی خواهد داشت.

صحبت با مدیر منابع انسانی گوگل
 گوگل و مصاحبه با یکی از مدیران 

کلیپی بی نظیر از توصیه های  (مدیر سابق عملیات منابع انسانی) . در این مصاحبه عمیق و چالشی، از روشها و تکنیکهایی می گوید. که منجر به کشف، توسعه و نگهداشت استعدادها در این شرکت شده، وی در این مصاحبه عمیق و چالشی، از روشها و تکنیکهایی می گوید . تلقی گوگل در خصوص نوآوری، فرآیندها و فیلترهای جذب، توازن بین کار و زندگی، نحوه مدیریت عملکرد و توسعه مهارتهای رهبری و مدیریت در افراد بالقوه و سایر عوامل موفقیت شرکت در این مصاحبه ۱۳ دقیقه ای به روشنی مطرح شده اند. مدیر منابع انسانی گوگل ، این مصاحبه می تواند روشنگر راههای تازه ای برای مدیران و کارفرمایان باشد. معرفی آن به مدیران و همکارانی که علاقه مند به موفقیت شغلی شان هستید، سپاسگزاری آنها را در پی خواهد داشت.

به طوریکه توانسته علاوه بر پیشرو بودن در نوآوری، این شرکت را در صدر شرکتهای مطلب برای کارکردن قرار دهد.

 

قسمت اول مصاحبه:

قسمت دوم مصاحبه:

گوگل

مطالب و یادداشت های مرتبط:

مزیت استفاده از مدل های جهانی منابع انسانی

منابع انسانی چابک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top