ویرایش محتوا

مورد کاوی استراتژی جبران خدمت و نگهداشت

استراتژی جبران خدمت و مشاوره منابع انسانی

استراتژی جبران خدمت و نگهداشت چه باشد و معیارهای جبران خدمات چونه تعیین شوند؟ چگونه از داده های بازار داخلی و خارجی برای حفظ مزیت رقابتی استفاده موثر به عمل آوریم؟ الگوی معرفی شده در این زمینه کمک کننده است.

Aggreko چه کاری انجام می دهد؟ (مورد کاوی)

اگرکو یک رهبر جهانی در اجاره مولدهای نیرو و تجهیزات کنترل دماست.

اگرکو به شرکت های زیادی در صنایع مختلف خدمات می دهد، با بیش از ۱۴۸ شعبه که به طور ۲۴ ساعته در طول ۷ روز هفته به بیش از ۱۰۰ کشور خدمات ارائه می دهد.

آیا می دانید با کمی دقت، کارکنان شرکتها حرفهای مشابهی می زنند؟ چیزهایی که کسی در موردشان سخن نمی گوید را ببینید!

مواردی از این قبیل:

 • حقوق پایه من زیر نرخ بازار است- کل دریافتی های من در چارک سوم است به خاطر تشویق های عالی و مستمریها
 • در شرکت دوستم آنها .…دریافت می کنند- اما حقوق پایه آنها بسیار پائین است و این مزایا برایش در نظر گرفته شده است
 • هم کلاسی من در کالج کاری شبیه من انجام می دهد- اما دوبرابر آنچیزی که من دریافت می کنم دریافت می کند-اوه! اون عضو جامعه افراد با ضریب هوشی فوق العاده (منسا) هست

خط مشی پرداخت خود را مشخص کنید

خط مشی و استراتژی جبران خدمت شما چیست؟

اهداف کسب و کار شما چیست؟

آیا شما در هدایت کننده هستید یا پیرو؟

آیا شما می خواهید در رنج صدک ۲۵ ام پرداخت کنید یا ۵۰ ام یا ۷۵ ام؟

برای مشخص کردن استراتژی پرداخت، بایستی موارد ذیل را مشخص کنید:

بازار داخلی

پی ساختمان را درست پایه ریزی کنید:

 • سلسله مراتب اهمیت مشاغل را تعیین کنید
  • گروه ها
  • رتبه ها
  • مرزها
 • شغل ها را نظم دهید

جدول ذیل پراکندگی حقوق سالانه افراد را در برابر گرید (گروه) شان نشان می دهد.

 • دور افتاده ها (خارج از محدوده ها) کدامند ؟
 • آیا گریدها (گروهها) صحیح هستند؟
 • آیا بعضی از ناهنجاری ها از گذشته وجود داشته اند؟

منابع برای بررسی بازار خارجی عبارتند از:

تحقیقات خریداری شده

تحقیقات/اطلاعاتی که رأساً از صنعت به دست می آوریم.

اطلاعات کسب شده از نامزدهای بالقوه

خود را با چه کسی مقایسه می کنید؟

تمام سازمان ها؟

همکاران؟

بخش صنعت؟

مکان ها؟

 

فلسفه و استراتژی جبران خدمات خود را اعمال کنید

در صورت نیاز داده ها  را به روز رسانی کنید (میزان تازگی آنها را معین کنید)

استراتژی جبران خدمت و جدول مزد و روند آن
استراتژی جبران خدمت و جدول مزد و روند آن در سطوح حداقل، میانه و حداکثر

مقایسه بازارهای درونی و بیرونی

آیا سازمان شما به طور رقابتی پرداخت می کند؟

آیا برنامه های جبران خدمت برای تمام کارمندان در هر رتبه ای برابر است؟

آیا تغییری مورد نیاز است؟ (سطح موفقیت در نگهداشت مهم است)

اگر تغییرات مورد نیاز اند آیا بودجه ی لازم را دارید؟

روشهایی برای تحقیق در مورد رضایت کارکنان وجود دارد که دوره آنها مشخص است:

 • Zoomerang ؛ سالانه
 • Sur­vey Mon­key؛ دوسالانه
 • sur­vey­On­ics؛ بر اساس مسأله مشخص

در فرآیند رضایت سنجی موارد ذیل را لحاظ کنید: 

محرمانگی را حفظ کنید

یک فرایند قوی را به نمایش بگذارید

عبارت ها خیلی اهمیت دارند

شما تصمیم دارید با اطلاعاتی که به دست می آورید چه کاری انجام دهید؟

برنامه جبران خدمات خود را ارزیابی کنید:

لیستی از برنامه های جبران خدمات و مزایایی که در حال حاضر ارائه می دهید تهیه کنید

هدف از هر برنامه جبران خدمات را تعیین کنید

تحقیقات مرتبط با کارکنان را برای اندازه گیری ادراکات و احساسات به کار بگیرید

نتایج تحقیقات کارکنان را آزمون کنید

اکنون نیاز به بازنگری و یا باز طراحی برنامه های جبران خدمات و مزایا را برای افزایش اثربخشی مشخص کنید

معیارهای اساسی در جبران خدمات ومزایا

نرخ جابجایی کارکنان

میانگین مدت زمانی که کارکنان در شرکت به ارائه خدمات می پردازند

میانگین زمان مورد نیاز برای اولین ارتقا

میزان کل پرداختی از کل درآمد که برای کارکنان صرف شده است

مجموع هزینه های سالانه استخدام برای هر کارمند با توجه به رتبه

بازگشت سرمایه ROI در کار ما چیست؟

آیا می توانیم بازگشت سرمایه را در برنامه های جبران خدمات و مزایا اندازه بگیریم؟

می توانیم بازگشت سرمایه ای که اندازه گیری می شود را به این صورت تعریف کنیم:

سودی که از هر برنامه جبران خدمت و مزایا به دست می آید به عنوان نتیجه ی صرف هزینه در هر برنامه جبران خدمت و مزایا

چه مثبت و چه منفی، بازگشت سرمایه می تواند از طریق موارد زیر تحت تاثیر قرار گیرد:

محیط کار

فرهنگ سازمانی

وضعیت عمومی اقتصادی 

شما چه چیزی را می خواهید اندازه گیری کنید

معیارهای مالی: درآمد، سود تجارت ، هزینه ی خسارات ، چه چیز دیگری می تواند اندازه گیری شود؟

معیارهای غیر مالی: باید به طور واضح و روشن قابل تعریف و اندازه گیری باشد، تعداد مشتریان دائم، رضایت  مشتریان(معیارهای رضایت)، رضایت کارکنان (نظرسنجی)

و یا ترکیبی از این دو؟

نتایج:

استفاده از بازگشت سرمایه به شما داده های مهمی را در مورد اثربخشی برنامه های جبران خدمت و مزایا ارائه می دهد

می تواند کمک کند تا برنامه های جبران خدمت و مزایا را با نیازهای کسب و کار همراستا کنیم

می تواند اثربخشی طراحی و تحویل برنامه ها و استراتژی جبران خدمت و مزایا را بهبود بخشد

هر سازمانی نیاز دارد تا به تعادل مناسبی که آن را متمایز از سایرین  می کند برسد، بنابراین جرات متفاوت بودن داشته باشید

مشاوران منابع انسانی رایان راهبرد چابک آماده اند تا به شما در شکل دهی استراتژی پاداش یاری رسانده تا ضمن حداکثر کردن منافع حاصل از هزینه های پرداخت حقوق و مزایا، به شیوه ی عادلانه ای مطلوبیت را بازتوزیع کرده و نرخ بازگشت سرمایه در جبران خدمات و پاداشها را حداکثر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است