مسئول کارراهه شغلی خود باشید

TAKE CHARGE OF YOUR CAREER


What have you done for yourself lately? That is, what have you done to foster your own development, improve your own job performance, and drive your own career where you want it to go? It’s all too easy to let the urgent demands of the workplace trample over your need to focus on your own growth and job satisfaction. Yet, especially during lean times, if you don’t manage yourself, no one else will.
This Harvard Business Review On Point issue, Take Charge of Your Career, will help you:
* take charge of your relationship with your boss
* handle stressful conversations
* improve your public speaking
* avoid decision-making mistakes
* prioritize your agenda
* lead from a position of self-awareness and authenticity

مسئول کارراهه شغلی خود باشید

تاکنون برای خود چه کاری کرده اید؟ بدین معنی که تاکنون به منظور بهبود مهارتهای شخصی خود، ارتقای عملکرد خود و هدایت کارراهه شخصی خود به سمتی که می خواهید، چه کرده اید؟ تقاضاهای ضروری محیط کار به راحتی می تواند نیازهای شما را برای تمرکز روی رشد خود و رضایت شغلیتان لگدمال کند. در عین حال مخصوصاً در زمان ضعف، اگر خودتان را مدیریت نکنید، هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد. نکاتی که مجله مروری بر کسب و کار هاروارد در این زمینه بیان می کند، به شما در این زمینه کمک خواهد کرد.

· مسئول روابط خود با رئیستان باشید

· گفت و گو های استرس زا را انجام دهید

· توانایی سخنرانی عمومی خود را بهبود بخشید

· از اشتباهات حین تصمیم گیری پرهیز کنید

· صورت کارهای خود را اولویت بندی کنید

· از موضع خودآگاهی و اعتبار رهبری را انجام دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top