کرونا و منابع انسانی خلاق

ایرنا: با تکیه بر شباهت موجود میان کرونا ویروس‌های کووید-۱۹ و سارس،

محققان در یک مطالعه جدید کرونا تخمین زدند

که این ویروس تنفسی مرگبار بین ۵ دقیقه تا ۹ روز روی سطوح بی‌جان زنده می‌ماند و می‌تواند افراد سالم را آلوده کند.

روشن است که واحدهای آموزش و نیز بهداشت‌حرفه‌ای (و به طور عام‌تر واحد HSE) سازمانها

کرونا : نقش مهمی در ایجاد آگاهی درخصوص ویژگی‌ها، الگوی انتقال و نحوه پیشگیری از گسترش ویروس دارند.

کرونا و یک توصیه برای متولیان منابع‌انسانی سازمانها:

از واحد منابع انسانی انتظار می‌رود در واکنش به شرایط اضطراری موجود،  خلاقانه عمل کند و صرفا بر حضور کارکنان در هر شرایطی در سازمان تاکید نکند و تصمیمات در این زمینه را موردی بگیرد، همانطور که در مدیریت پست‌مدرن توصیه می‌شود.

 

کرونا و منابع انسانی خلاق
منابع انسانی خلاق

ایرنا با تکیه بر شباهت موجود میان کرونا ویروس‌های کووید-۱۹ و سارس،

محققان در یک مطالعه جدید کرونا تخمین زدند

که این ویروس تنفسی مرگبار بین ۵ دقیقه تا ۹ روز روی سطوح بی‌جان زنده می‌ماند و می‌تواند افراد سالم را آلوده کند.

روشن است که واحدهای آموزش و نیز بهداشت‌حرفه‌ای (و به طور عام‌تر واحد HSE) سازمانها
کرونا : نقش مهمی در ایجاد آگاهی درخصوص ویژگی‌ها، الگوی انتقال و نحوه پیشگیری از گسترش ویروس دارند.

کرونا و یک توصیه برای متولیان منابع‌انسانی سازمانها: از واحد منابع انسانی انتظار می‌رود در واکنش به شرایط اضطراری موجود،  خلاقانه عمل کند و صرفا بر حضور کارکنان در هر شرایطی در سازمان تاکید نکند و تصمیمات در این زمینه را موردی بگیرد، همانطور که در مدیریت پست‌مدرن توصیه می‌شود.

کرونا و یک توصیه برای متولیان منابع‌انسانی سازمانها: از واحد منابع انسانی انتظار می‌رود در واکنش به شرایط اضطراری موجود،  خلاقانه عمل کند و صرفا بر حضور کارکنان در هر شرایطی در سازمان تاکید نکند و تصمیمات در این زمینه را موردی بگیرد، همانطور که در مدیریت پست‌مدرن توصیه می‌شود.

 

مدیریت در دوران کووید ۱۹

مطالب و یادداشت های مرتبط:

مدیریت عملکرد در بحران 

واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

مهارتهای نرم در کمیته‌های مدیریت بحران

کرونا و منابع انسانی خلاق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top