ویرایش محتوا

هی گروپ و نظام جدید ارزیابی و طبقه بندی مشاغل وزارت کار

نظام طبقه بندی مشاغل وزارت کار بسیاری از مشکلات شرکت های پیشرو و مدیران منابع انسانی در زمینه فراهم آوردن زمینه ای برای استفاده از روش های جهانی از قبیل…

اهمیت خودمختاری در طراحی شغل

خودمختاری یکی از مطالبات اصلی نسل های جدید وارده به سازمان هاست. آنها می خواهند طراحی شغل با درنظر گرفتن تمایلات و نیاز ایشان به خودشکوفایی انجام شود. رعایت این…

اهمیت شایستگی آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغل برای کارشناس منابع انسانی

شناسنامه شغلی روزآمد که مسئولیت های شغل و فضای فعالیت را به خوبی توصیف کرده باشد، یکی از فعالیت های مهم واحد منابع انسانی و توانایی آنالیز شغل و تهیه…

اثرات شبکه های اجتماعی بر ساختار سازمانی

شبکه های اجتماعی اثرات بزرگی بر سازماندهی و اصول طراحی ساختار کارآمد گذاشته اند. مدیران منابع انسانی که روی این تغییرات عمیق نشوند، نمی توانند ساختار سازمانی کارآمدی طراحی کنند.

تعداد مناسب افراد تیم و واحد در طراحی ساختار سازمان

موفقیت تیم های چابک برای نوآوری و حل مشکل و عملیات جاری در واحدهای سازمان، وابسته به ارتباط و هماهنگی مناسب بین اعضای تیم و بهینه بودن تعداد افراد تحت…

مسئولیت های کلیدی در شناسنامه شغلی هی گروپ

در شناسنامه شغلی هی گروپ ، تأکید زیادی روی مسئولیت های کلیدی (Key Account­abil­i­ty) می شود و وظایف محدود کننده در اولویت نیستند.

کارگاه دیکوم برای بهبود محتوای آموزش

در پاسخ به پرسش اساسی دیکوم چیست؟ باید گفت که کارگاه دیکوم روشی موثر برای تجزیه و تحلیل یک شغل با توجه به جزئیات انجام آن شغل است که توسط…

روند تجزیه و تحلیل شغل در سازماندهی منابع انسانی — از تیلور تا هی گروپ

تجزیه و تحلیل شغل و آنالیز مشاغل یکی از مباحث مهم در سازماندهی و از مهم ترین فعالیت های مدیر برای بهبود بهره وری منابع انسانی است.

آیا ساختار فرآیندی نسبت به سایر روش ­ها برتر است؟

ساختار فرآیندی یکی از انواع روش ­های سازماندهی است. در این روش، سازمان حول فرآیندهای اصلی یا تکنولوژی تعریف می­ شود.

دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ

کارگاه آموزش تخصصی و کاربردی تهیه ی شرح و شناسنامه شغل به روش هی گروپ برای تعداد محدودی از کارشناسان منابع انسانی

آموزش ارزیابی مشاغل هی گروپ

آموزش کارگاهی ارزیابی شغل به همراه ارائه روش و ابزارها و جداول مربوطه از سری آموزش های منابع انسانی که قابلیت برگزاری به صورت وبینار و حضوری را دارد.

شرح شغل هی گروپ و شناسنامه شغل

کارگاه آموزشی آنالیز و تجزیه و تحلیل مشاغل و تهیه شرح شغل و شناسنامه های شغلی به روش حرفه ای و با متد هی گروپ در شرکت مشاوره و آموزش…

ارزیابی شغل هی گروپ و تست های کیفیت

در ارزیابی شغل به روش هی گروپ، تأکید اصلی روی نتیجه گرایی است به همین دلیل تمامی عوامل ارزیابی شغل، به نحوی از سطح مسئولیت و نتایج مورد انتظار از…

شیوه نامه کاربری خرید شناسنامه شغل هی گروپ

دسترسی به غنی ترین بانک اطلاعات شغلی به زبان فارسی در رایان راهبرد؛ جهت خرید شناسنامه شغل، به ترتیب گفته شده در این شیوه نامه عمل نمایید.

ویژگی های روش هی گروپ در مقایسه با سایر روش ها

هی گروپ را می توان یکی از برجسته ترین متدها و شیوه های کاربردی در مدیریت منابع انسانی در تمام دنیا شمرد. در این نوشته برخی از ویژگی هایی که…

بانک داده ها و شناسنامه شغل و شرح شغل / شرح وظایف رایان راهبرد

بانک داده حاوی اطلاعات شغلی قابل جستجو حاوی شرح شغل، شرح وظایف و سایر اطلاعات موجود در شناسنامه شغل برای مشاغل مختلف با اطلاعات حاصل از مصاحبه با بیش از…

دوره آموزشی سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

هدف از دوره ی سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی، آشنا نمودن شرکت کنندگان با اصول پایه ای تئوری سازمان و عوامل تأثیرگذار در ساختار سازمانی به همراه مرور روش های…

ویژگی های یک شغل و کار جذاب

هرچند کمتر پیش می آید که یک شغل از همه ی جنبه ها جذاب و خواستنی باشد، ولی برخی ویژگی ها می تواند آن را نسبت به سایر مشاغل برتری…

تکنولوژی اطلاعات و دوقطبی شدن بازار کار

انقلاب در تکنولوژی اطلاعات اثرات متفاوتی روی بازار کار گذاشته است. بسیاری از وظایف تکرار شونده و دستی خودکارسازی شده و حجم بالایی از کارگران در صنایع و مشاغل مختلف…

توسعه و تقویت مشاغل

یافته های پژوهش های اخیر، «مشاغل تقویت شده» را به سازمان ها توصیه می کنند و به طور جدی می خواهد تا به توسعه و تقویت مشاغل بپردازند.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است