ویرایش محتوا

آموزش تشخیص مزاج در کارمندان و هنگام مصاحبه شغلی (قسمت ۱)

اثر شغل بر افراد و نیز عکس آن حتی از زمان قدیم بر حکمای طب پوشیده نبوده است. شاید در عصر حاضر توجه به این موضوع کمرنگ تر شده باشد.…

فواید دانستن مزاج در محیط کار

اثر شغل بر افراد و نیز عکس آن حتی از زمان قدیم بر حکمای طب پوشیده نبوده است. شاید در عصر حاضر توجه به این موضوع کمرنگ تر شده باشد.…

مفهوم مزاج از دیدگاه حکمای قدیم و اثر شغل بر افراد

اثر شغل بر افراد و نیز عکس آن حتی از زمان قدیم بر حکمای طب پوشیده نبوده است. شاید در عصر حاضر توجه به این موضوع کمرنگ تر شده باشد.…

لزوم توجه به طب سنتی در مدیریت منابع انسانی

توصیه سازمان بهداشت جهانی WHO به استفاده از طب سنتی و مکمل و توصیه به ادغام آن در نظام سلامت و نقش توجه به مزاج در شناخت ویژگی ها و…

ارتباط مزاج با منابع انسانی و شغل و آشنایی با آن

قصد داریم به شناخت مفهوم  مزاج ، ارتباط مزاج و راهکارهای طب سنتی با شغل، مدیریت عملکرد، آنالیز مشاغل و تهیه شرح شغل و منابع انسانی بپردازیم

نقش مزاج کارکنان در جذب شایسته و مدیریت عملکرد منابع انسانی

عملکرد منابع انسانی تابعی از وضعیت فیزیکی و مزاج کارکنان و افراد سازمان است. این موضوع در بسیاری از تحقیقات و پژوهش ها مشخص شده است. بدین ترتیب در جذب…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است