ابعاد کار انعطاف پذیر

در راستای نیازها و وضعیت مطلوب نیروی کار

در عصر دیجیتال و منابع انسانی متعلق به “نسل هزاره” (ابعاد کار انعطاف پذیر)

ضروری است مدیران و کارفرمایان در ساختار کار محول شده به کارکنان بازاندیشی کنند.

عدم متناسب سازی فعالیتها با ترجیحات نسل جدید، ماندگاری و تعهد و نیز تمایلشان به کار در سازمان را دچار ضعف کرده و از اثربخشی کارکنان می­ کاهد.

تحقیق شرکت مشاوره ای مرسر، پنج بعد قابل تنظیم در کار را نشان می دهد: (ابعاد کار انعطاف پذیر)

چه کسی باید کار را انجام دهد؟  نیروی کار توزیع شده برخلاف روش نیروی کار سنتی؛ خودکارسازی بخشهایی از آن 

چگونه باید انجام شود؟ تنوع کار، انجام پرشور و هیجان؛ با قابلیت گسترش

چه ­کاری باید انجام شود؟ زمینه ­های کاری متنوع، امکان به ­اشتراک گذاری یا تغییر کار

کجا انجام شود؟ توانایی تغییر مکان؛ زیرساختها باید مهیا شوند

چه زمانی انجام شود؟ اختیار در تغییر ساعت و زمانبندی انجام

ابعاد کار انعطاف پذیر
ابعاد کار انعطاف پذیر

چه کسی باید کار را انجام دهد؟  نیروی کار توزیع شده برخلاف روش نیروی کار سنتی؛ خودکارسازی بخشهایی از آن . چگونه باید انجام شود؟ تنوع کار، انجام پرشور و هیجان؛ با قابلیت گسترش چه ­کاری باید انجام شود؟ زمینه ­های کاری متنوع، امکان به ­اشتراک گذاری یا تغییر کار. کجا انجام شود؟ توانایی تغییر مکان؛ زیرساختها باید مهیا شوند.  چه زمانی انجام شود؟ اختیار در تغییر ساعت و زمانبندی انجام

کار انعطاف پذیر

دریافت شناسنامه های شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top