ویرایش محتوا

اهمیت خودمختاری در طراحی شغل

طراحی شغل نتیجه محور هی گروپ

خودمختاری یکی از مطالبات اصلی نسل های جدید وارده به سازمان هاست. آنها می خواهند طراحی شغل با درنظر گرفتن تمایلات و نیاز ایشان به خودشکوفایی انجام شود.

رعایت این نکته می تواند برای سازمان هم از جنبه دستیابی به نتیجه مفید باشد.

تغییرات زیادی در یک قرن گذشته در تکنولوژی و محیط کار اتفاق افتاده است؛ ولی با این حال نحوه طراحی همچنان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد انگیزه مطرح است.

با این تفاوت که در وضعیت فعلی، فرآیندها و نحوه و خروجی طراحی شغل، طوری که کارکنان شغل را تجربه می کنند و توافقی که طی آن شغل را می پذیرند، اهمیت بالایی پیدا کرده است.

تغییرات امروزی در فرآیند طراحی شغل

این تغییر بدین معنی است که طراحی شغل دیگر تنها به معنی تقسیم کارها توسط مدیر نبوده و یک فعالیت دوطرفه شده است. فرد شاغل که از طریق نفوذ بر این فرآیند روی محتوای شغلی که برایش درنظر گرفته شده است تأثیر می گذارد و واکنشی که به نتیجه کار نشان می دهد، بر روی این واقعیت صحه می گذارد.*

این رویکرد و واقعیت با نظریه ی خودمختاری که نبت نزدیکی با خودشکوفایی هرم نیازهای مازلو دارد نیز سازگار است.

طبق نظریه ی خودمختاری (Self Deter­mi­na­tion The­o­ry: SDT) انسان ها با ارضای سه نیاز شایستگی، استقلال و ارتباط برانگیخته می شوند.

این انگیزش به صورت درونی و به خاطر علاقه ای که به ماهیت کار و چالش های همراه آن دارند، و نه به خاطر تشویق شدن و پاداش های بیرونی رخ می دهد.

ویژگی های کار و شغل جذاب در طراحی شغل
ویژگی های کار و شغل جذاب در پنج جمله که باید در طراحی شغل رعایت شود

 

توصیه ی هی گروپ در طراحی شغل و تهیه شناسنامه شغل

شیوه های نوین کاری که در مدیریت منابع انسانی طراحی می شوند، از قبیل دورکاری، ساعات فشرده کاری، سیستم مدیریت عملکرد و ساختارهای افقی و مسطح و بسیاری دیگر با ملاحظه ی این یافته ها فراگیر شده اند.

بدین ترتیب توصیه می شود سازمان ها در طراحی مشاغل به این نکته توجه کافی کنند و مشاغل را طوری طراحی کنند که خودمختاری و استقلال کافی برای شاغلین فراهم کند.

شناسنامه شغلی نتیجه محور هی گروپ ، با دور شدن از شرح وظایف حاوی جزئیات ملال آور که خود کارکنان توانا به درک و تشخیص آنها هستند؛ و درعوض تأکید بیشتر روی نتایج مورد انتظار از مسئولیت های کلیدی مشاغل، در این راستا تهیه می شود.

*Grant et  al., 2010

آموزش تجزیه و تحلیل شغل و شناسنامه شغل هی گروپ در مدیریت منابع انسانی

مطالب و یادداشت های مرتبط:

طراحی شغل؛ سازماندهی و نتایج

روند تجزیه و تحلیل شغل در سازماندهی منابع انسانی; از تیلور به بعد

مسئولیت های کلیدی در شناسنامه شغلی

شرح شغل هی گروپ و شناسنامه شغل

برشی از دوره آنلاین آموزش ساختار

 

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است