پنج درس رهبری از ورزشکاران المپیک

در این مطلب ۵ درس رهبری از رقابت ورزشکاران در سال ۲۰۱۶ نقل شده است.

درس رهبری ورزشکار، این درس های رهبری همان هایی هستند که در بین ورزشکاران موفق رواج دارد و موجب می شود که بسیاری از تیم های رهبری به عنوان الگویی برای رهبری اثربخش معرفی شوند.

درس رهبری ورزشکار، رهبری در سازمان، مدیریت در سازمان، تفاوت رهبر و رئیس، زمان بندی، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تفاوت رهبر و رئیس، شرح شغل، شرح وظایف، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، شرح مشاغل، مشاور منابع انسانی

مأموریتتان را مشخص کنید

برای طلا بروید. دانستن هدف نهایی و ساده سازی آن تا حداکثر اندازه ای که ممکن باشد، به هدایت سازمان کمک می کند.

بدانید که باید خط محدوده را ترسیم کنید.

به اینکه کی باید به شکست اعتراف کنید و البته مهمتر از آن، از شکستهایتان درس بگیرید.

زمان بندی را رعایت کنید.

قبل از شلیک تفنگ شروع، مسابقه را شروع نکنید.

شک و شبهه را بپذیرید.

حتی ورزشکاران در سطح جهانی هم تردیدهایی دارند. پرسش همیشگی در خصوص هدفتان و ارزیابی مجدد مأموریت برای تبدیل شدن به یک رهبر ضروری است.

از دستورالعمل نتیجه بخشتان پیروی کنید.

همانند ورزشکارانی که برای کشورشان مسابقه می دهند، شما هم نماینده شرکتتان هستید. مشخص کنید که چه نقشی بر عهده شماست، سپس آن را به خوبی ایفا کنید.

منبع: BLR

ترجمه: رایان راهبرد چابک

درس رهبری ورزشکار، رهبری در سازمان، مدیریت در سازمان، تفاوت رهبر و رئیس، زمان بندی، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تفاوت رهبر و رئیس، شرح شغل، شرح وظایف، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، شرح مشاغل، مشاور منابع انسانی

درس رهبری ورزشکار، رهبری در سازمان، مدیریت در سازمان، تفاوت رهبر و رئیس، زمان بندی، مشاوره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تفاوت رهبر و رئیس، شرح شغل، شرح وظایف، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، شرح مشاغل، مشاور منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top